Nejznámější propast

Lanovka vás vyveze od Punkevních jeskyní na plošinu, kde se nachází Horní můstek. Odtud je pohled do Macochy málo zajímavý, lepší je to sejít asi 250 metrů k Dolnímu můstku. Odtud již vidíte na dno utápějící se ve smaragdové zeleni.

Nejhezčí pohled ale je, když absolvujete prohlídku Punkevních jeskyní, spojenou s nezapomenutelnou plavbou po ledové ponorné řece Punkvě. Součástí prohlídky je i dno Macochy se dvěma jezírky, stěny mají zvláštní zelenou barvu. 

Krápníková výzdoba jeskyní je jedinečná, každá z nabízí něco ojedinělého, nad čím se opravdu tají dech. Přitom je to „jenom“ dílo vody, která rozrušila vápencové vrstvy.

Tajemná jáma přitahovala nejen nadšené speleology amatéry, ale i komerční návštěvníky. Dostat se do jeskyně bylo velké dobrodružství, v počátcích si s ochranou jedinečných útvarů nelámali hlavu, zato se lámaly krápníky jako suvenýry.

Náruč jisté smrti

Macocha ale přitahovala i lidi, kteří se rozhodli skoncovat se životem. Pád do hloubky zaručoval jistou smrt.

Objevení a zpřístupnění Macochy a Punkevních jeskyní a dalších prostor Krasu je dílo profesora Karla Absolona. V letech 1920 až 1933 zpřístupnil podzemní tok Punkvy a propojil skalní chodby v okolí Macochy tak, že se ze dna propasti dostanete do Pustého žlebu pěšky nebo v lodičkách.

Ve své knize Moravský kras napsal: „Předlouhá je řada sebevrahů, kteří hrůzným skokem do propasti hledali a bezpečně nalézali vykoupení ze strastí tohoto slzavého údolí.“ Přesné číslo mrtvých není známo, před deseti lety se zastavilo kolem 70. Jedním z nejznámějších byl továrník Lassekr, vrhl se do Macochy v roce 1888.

Ne vždy byly nebožtíky sebevrazi. Roku 1904 se štýrský alpinista Hynek Pucher rozhodl sestoupit na dno bez lezeckých pomůcek. Zřítil se do propasti a zahynul.

Sbírali nebožtíky do pytlů

Protože nebožtíci nemohli zůstat roztříštěni na dně, našlo se pár odvážlivců z okolních vsí, kteří začali fungovat jako vytahovači mrtvol. Sebevrahy jejichž těla byla roztříštěna a znetvořena si připoutali na prsa k tělu a nechali se vytáhnout. Jsou známa jména - Martin Kala a Josef Nejezchleba. Museli mít silné žaludky. 

Když se začalo jezdit na lodičkách, byli sebevrazi dopravováni po Punkvě. Dělo se tak asi naposledy v roce 2006.

Prohlídka Punkevních jeskyní je nejžádanější návštěvnickou atrakcí Moravského krasu, na prohlídku je třeba se zaregistrovat, v sezóně bývá plno i na několik týdnů dopředu.

První byl asi mnich

První zmínka o Macoše pochází od mnicha ze zábrdovického kláštera Vigsiuse z roku 1663. První na dno propasti sestoupil Lazar Schopper roku 1728. Majitel panství Hugo Salm sestoupil v roce 1808. Zasloužil se o rozvoj turistiky v oblasti.

Éra sestupů začala 1856 Jindřichem Wanklem, Karel Absolon se dostal na dno roku 1901, Punkevní jeskyně byly objeveny roku 1909.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.