Z náměstí se vydáváme od rozcestníku směrem k Lužnici a klesáme po schodech kolem kláštera s nádherným výhledem na Lužnici. Podél řeky, kterou přejdeme po mostě, pokračujeme čtvrtí Zářečí.

Jdeme kolem řeky a na konci obydlené části se dostáváme do prudkého kopce, kterým v hustém porostu vystoupáme na pole. Odtud můžeme vidět bechyňský zámek na skalnatém ostrohu a vysoko pod námi tušíme tekoucí Lužnici.

Uprostřed pole na polní cestě je rozcestí Kopaniny a odtud už jen 1,5 km do našeho cíle, jímž je avizované ústí potoka do Lužnice. Lesní cestou a pak po staré asfaltové silnici klesáme až na místo, kde má své místo Židova strouha. Jedná se o romantické kaňonovité údolí potoka, za vyššího stavu vody ovšem obtížně broditelné, jak se dovídáme u rozcestníku. Při ústí do Lužnice lemují Židovu strouhu mohutné skalní masivy.

Existuje několik verzí původu názvu a to po Židech vypovězených za vlády Vratislava II. nebo po moru v roce 1681 a schovávajících se právě u tohoto potoka. Poslední varianta je zkomolení názvu ze Žitova strouha podle kouzelníka Žita - to však není historicky doloženo.

Pohled na širokou řeku a pod lávkou se vlévající potok je nádherný a ještě umocněný skalnatým kaňonem právě při tomto ústí. Vydáváme se proti toku a jdeme kolem skal lemující Židovu strouhu. Právě zde poznáváme důvod výstrahy o těžkém přístupu za vyšší hladiny, jelikož i my musíme opatrně po březích se vyhýbat vodě a také přelézat po kmeni na druhou stranu.

Dojdeme až k rozcestí pod Nuzicemi a odtud se vracíme zpět k ústí. Při krátkém odpočinku si na druhém břehu Lužnice prohlížíme dřevěnou lávku zavěšenou na skále a umožňující přejít po tomto břehu podél řeky. Je to na červené trase z Bechyně.

Poslední pohledy na toto romantické místo a pak po stejné trase se vydáváme na návrat zpět do města. Na tento výlet je třeba se vybavit občerstvením, jelikož cestou nenarazíme na žádnou restauraci ani vesnici a počítat alespoň s dvěma až třemi hodinami výletu. Záleží na délce zdržení se v cíli u ústí Židovy strouhy.

Další fotografie a video z výletu

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.