Norbert Schmidt (*1975) se již dlouhou dobu věnuje zkoumání spojení architektury s uměním a náboženstvím.

Problematiku vztahu teologie, architektury a umění publikuje v odborných i populárních časopisech jako Salve, Reflex nebo Teologie & Společnost. Společně s Alešem Filipem vydal knihu Dům Boží a brána nebe ve 20. století.

Autorsky instaloval obří postní plátno do kostela Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu, kde upravil i presbytář a kryptu. Společně s H. Kohlovou realizoval úpravu klášterního kostela ve Slaném. Na podzim 2014 inicioval dočasnou úpravu hrobu padlých na Bílé hoře, na které spolupracoval.

Norbert Schmidt pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota, který rekonstruoval kostel Svaté rodiny v Českých Budějovicích nebo realizoval projekt proměny dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze.

Stejně jako kostel je i bývalá socialistická smuteční síň na hřbitově místem, kde se lidé setkávají s blízkostí života a smrti. Norbert Schmidt se rozhodl prázdnou galerii zaplnit velkým architektonickým gestem.

„Prostor galerie se nyní otevírá a uzavírá současně. Radikálním zaplněním vnitřku budovy vysokými stěnami se paradoxně otevírá prostor prázdna, ticha a koncentrace. Prostor vytržení z běžného vizuálního i akustického hluku, prostor rozepjatý mezi světlem a tmou. Prostor jako obraz, okno, práh, šifra, odkaz k prostorům zcela jiným. ÜBERRAUM tematizuje mlčení jako začátek otázky a prázdno jako její základ,” uvedl Norbert Schmidt.

„Exponáty v Galerii Na shledanou nehledejte. Norbert Schmidt provedl v interiéru stavbu, která původně socialistickou smuteční síň obrací symbolicky k étosu nedalekého gotického kostela. Výstavou je zde nově uchopený prostor mezi interiérem galerie, novostavbou uvnitř a rovněž prostor nad skutečným prostorem, ke kterému odkazuje samotný název,” uvedl Jan Freiberg, kurátor výstavy.

„Autor chtěl zaplnit bezvýchodné vyznění původně ateistické stavby novým významem. Z pohledu dějin umění, které se zabývá také dějinami stylů, se dá Schmidtova práce připodobnit k minimalismu. Možná v duchu definice světově proslulého architekta Johna Pawsona, který tvrdí, že minimalismus není architektura sebezapření, strádání nebo nedostatku. Minimalismus není definovaný tím, co tam není, ale přesností a bohatostí toho, co je zakoušeno. Autorovi se podařilo vytvořit malý most mezi současným uměním, architekturou a křesťanskou spiritualitou,” dodal Jan Freiberg.

Výstava je k dispozici do poloviny roku 2015.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.