Od pivovaru stoupá dlážděná cesta skrz jedinou zachovanou bránu městského opevnění, zvanou Zámecká či Černá, na zámecké návrší. Zámek tyčící se nad Vimperkem je mohutný, pokrývá temeno kopce.

Uzavřený blok budov s věží a vybíhajícím nádvořím býval sídlem Rožmberků, kteří přestavěli gotický hrad Kaplířů ze Sulevic v pohodlné a rozsáhlé renesanční sídlo.

Za zámkem stojí pozůstatky Haselburku s okrouhlou gotickou baštou. Dějiny objektu i města jsou předlouhé, původní strážní hrad bděl nad osadou při jedné z větví Zlaté stezky, část, po které se dopravovala do Čech hlavně sůl, končila ve Winterbergu čili Vimperku česky překomoleno.

Co s tak velkým zámkem?

Než se Petr Vok přestěhoval na Bechyni, pobýval na zdravém šumavském vzduchu na vimperském zámku. Objekt se dělí na dva zámky, Horní a Dolní, v Dolním je ojedinělý malovaný strop, s  250 metry čtverečními největší v Evropě, vznikl někdy za panování Novohradských, datuje se lety 1621-1622.

Posledními majiteli byli Schwarzenbergové, stavební práce započaté roku 1728 na zanedbaném majetku trvaly 7 let, a to se tenkrát makalo jinak.

Roku 1857 do zámku udeřil blesk, přes zásah stovek hasičů hořelo sedm dní. Vyhořela tři podlaží, věž, divadlo. Po roce 1947 strávil objekt stát a jako s většinou majetku si se zámkem nevěděl rady, což je vidět i při prohlídce většiny prázdných místností. Využití tak velkého a zanedbaného objektu je oříškem.

Proslulé tiskařství vimperské

Jedno zámecké křídlo obhospodařuje Vimperské muzeum, uvidíte tu expozice dějin města, Šumavy, sklářství a knihtisku. Vimperk byl knihtiskem proslaven – kalendář tiskaře Alacrawa z roku 1458 patří k nejstarším tiskům na světě.

Město proslavil  Johann Steinbrenner, od roku 1870 tu bylo jeho nakladatelství vydávající hlavně kalendáře – jedny z prvních na světě. Vimperské bibliofilie z konce minulého století byly vyhlášeny po celém světě, miniaturní korány rozměru 37 x 26 x 16 mm s lupou se vyvážely v milionových nákladech do celého arabského světa. Knižní vazby v plátně i kůži, i hadí vykládané perletí želvovinou slonovinou se staly vyhledávaným artiklem mezi sběrateli.

Tiskly se i dětské knihy a nádherné.

Vzali jim sůl, začali se sklem a dřevem

Středověké město prosperovalo, mělo mohutné opevnění, část hradeb můžete dosud vidět, do doby, než si Ferdinand III. vymyslel, že sůl se tudy dopravovat nebude. A jak známo nejen z pohádek – Sůl nad zlato, bylo vymalováno. Bez soli není život, tak se místní museli vrhnout na něco jiného, protože žili uprostřed lesů a písek byl v potocích, začalo se sklářit.

Město hodně utrpělo požáry. Shořely i domy na svažitém náměstí.

Důležitý je stále dřevozpracující průmysl, vyhnané Němce doplnili přišedší z různých koutů republiky, kvůli své poloze tu byla velká kasárna, na armádě byl Vimperk dost závislý.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.