Pečlivě opravené domy, fresky pocházející z renesance, všemu vévodí  novorenesanční radnice. Kašna je plná čisté vody, restaurace i menší podniky celkem bohatou a nepředraženou nabídkou.

Město zbohatlo na soli

Prachatice byly důležitým městem na tzv. Zlaté stezce vedoucí z hor v Rakousích. Zlatem tu byla hlavně sůl, kterou těžili v solných dolech stovky kilometrů daleko, po vyčištění ji loďmo přepravili do Pasova, kteréžto město z obchodu nesmírně bohatlo. Poté na zádech soumarů v dřevěných soudcích, každý o obsahu 150 kil, zvíře neslo dva, potovalo zboží do vnitrozemí. Město jako jediné mělo právo obchodovat s bavorskou solí.

Prachatice sloužily jako přepřahací stanice, cesta soli je v městském muzeu nejen obrazově, ale hlavně i figurálně velmi dobře vypodobena. Modely koní a doprovodu, práce kováře, středověká krčma s pijáky, vše vypadá velmi reálně. Expozice muzea je pestrá a za pět korun! To se jen tak nevidí. Dalším muzeem je expozice loutkářství na druhé straně náměstí.

Za Prachaticemi kdysi končilo kolonizované území, vůkol byl les, ostatně na Boubín to není daleko. Původní trhová osada jakéhosi Prachaty se změnila na důležité město žijící obchodem.

Zmíněná sůl nebyla jediným artiklem, přivážely se zbraně, látky, kořením se platilo, exotické se vyvažovalo zlatem, sklo a textil putovaly oběma směry. Důležitým vývozem bylo obilí, také sladovnictví ve městě prosperovalo. Veškeré zboží z Bavor do Čech muselo z nařízení krále Václava IV. přes Prachatice.

Zmar po třicetileté válce

V renesanci patřilo město k rožmberskému panství, Vilém tu měl alchymistické dílny. Po třicetileté válce zpustlo i předhůří Šumavy, obchod a výroba se orientovaly na dřevo, kterého lesy poskytovaly hojnost. Po památkách vás provede městská naučná stezka, dotazy zodpoví v infocentru.

Určitě si prohlédněte kostel svatého Jakuba. I v Prachaticích řádil Žižka, libůstkou doby bylo upalování, zde skončilo v ohni 85 měšťanů. Za třicetileté války se Prachatičtí postavili proti Habsburkům a město bylo vydrancováno. Poté upadalo, solní úřad přenesli do Českého Krumlova. Město téměř zničil požár v roce 1832. V roce 1938 se Prachatice staly v rámci Sudet německým pohraničním městem.

Americký svatý

Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. března 1811 jako čtvrté dítě punčocháře, který do Prachatitz přišel z Obernburgu nad Mohanem. Mladík vyrůstal ale ve velmi zbožné rodině, i proto se nechal zapsat na teologii. Protože v Čechách bylo farářů dost, odejel v roce 1836 do Ameriky.

Působil jako duchovní správce u Niagarských vodopádů a v oblasti Bufalla. Ve Philadelphii ho jmenovali biskupem, Prachatice navštívil v roce 1853 při služební cestě do Vatikánu.

Za misijní činnost ho Vatikán v roce 1977 svatořečil, stal se první svatým USA. Je světcem Čechů, Němců i Američanů, v Prachaticích mu odhalili sochu. Zemřel 5. ledna 1860.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.