Přibližně vpůli cesty mezi Pískem a Příbramí lze zahlédnout pod silnicí malý most přes řeku Skalici. Tento tříobloukový most býval zdoben osmi sochami z roku 1814. Cenné plastiky sv. Barbory, sv. Maří Magdalény, sv. Václava, sv. Víta, sv. Jiljí, sv. Zikmunda, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa jsou uloženy v Čimelicích. U mostu je vybudovaný malý odpočinkový park.

Silnice směrem k Mirovicům prochází zdánlivě nenápadnou obcí Horosedly, kde ale již na mírně svažité udržované návsi bezesporu na první zaujme výklenková kaple z počátku 19. století, obnovená koncem století dvacátého.

Nejcennější památkou Horosedel však je kaple sv. Jana Nepomuckého. Potkáte-li, či se u paní starostky poptáte na místního kronikáře, pana Křiváčka, ochotně zájemcům sdělí pár historických fakt a zajímavostí, ba i ukáže cestu k poněkud utajené soše sv. Jana Nepomuckého poblíž řeky, ke které dodá i místní pověst.

Sama Janova kaple přes svoji stavební úspornost zaujme bohatou výzdobou, kromě hlavního oltáře se může pochlubit i postranním oltářem a protilehlým výklenkem s obnovenou freskou, spodobňující utrpení hříšníků v očistci. Její stáří je dosud zahaleno tajemstvím, zato obraz ve štítu oltáře má původ zcela konkrétní – je dílem píseckého malíře a básníka Františka Romana Dragouna, žáka Maxe Švabinského (a mimochodem otce fenomenálního zpěváka, skladatele a muzikanta Romana Dragouna).

Bohužel se nedochoval původní padesátikilový zvon, zabavený pro válečné účely roku 1942. V roce 2006 bylo pod mensou opraveného oltáře nalezeno pečetidlo rodu pánů z Talmberka - otce majitele Horosedel a stavitele zdejší kaple Jana Františka.

V říjnu roku 2012 opět v kapli zazněly tóny opraveného varhanního jednomanuálového positivu. Na jeho záchraně se podíleli varhanáři otec a syn Nožinové, kteří i zjistili, že nástroj pochází ze 17. století a je jednou z nemnoha dochovaných prací Johanna Caspara Neumanna. Jiné jeho varhany slouží dodnes např. v Týnském chrámu, nebo další coby exponát jsou vystaveny na zámku v Českém Krumlově.

Letos 17. května proběhne v obci připomínka výročí 300 let od výstavby kaple. V 10 hodin akci zahájí mše svatá, následovat bude koncert, na kterém vystoupí houslista Oldřich Vlček, MUDr. Jaroslav Eliáš na varhany a britská sopranistka Christina Johnston.

Stačí kousek popojet a nad říčkou Skalicí mezi Mirovicemi a Myslínem navštívit židovský hřbitov, založený kolem roku 1680. Během své existence byl dvakrát rozšířen, a to roku 1731 a pak až v polovině 19. století. Nejstarší ze zhruba dvou set náhrobků je datován roku 1764. Pokud se vydáte k hřbitovu od Myslína, hned nedleko odbočky ze silnice je k vidění malý zatopený lom.

Další menší hřbitov leží v cípu odbočky z hlavní silnice do Zalužan. Byl údajně založen již v 16. století, židovské obyvatelstvo obce je doloženo až od poloviny 17. století a hřbitov jako takový až roku 1740.

galerie * video

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.