Město Dačice bude o letních prázdninách z části uzavřené. Důvodem je modernizace dvou silnic, které jsou již v havarijním stavu. V ulici Kapetově dojde ke kompletní výměně kanalizačního řadu a rovněž výměně hlučného povrchu z tzv. kočičích hlav za moderní asfaltobeton.

Druhou dotčenou ulicí je Strojírenská, kde tím nejzásadnějším je úplná demolice stávajícího mostu a pěší lávky. Tyto budou nahrazeny novým, jednoobloukovým mostem, kam se vejde chodník i dva pruhy pro vozidla. Dosud na tomto mostě platí střídavý provoz vzhledem k jeho malé šířce. Po dobu rekonstrukce bude doprava vedena po provizorním příhradovém mostě a provoz bude řízen semafory.

Na obou ulicích dojde k pokládce chodníků ze zámkové dlažby a bude zde osazeno celkem 45 nových lamp pouličního osvětlení.

Uzavírky

První úplnou uzavírku pocítili řidiči již 11. července, a to na krátkém úseku mezi Jemnickou ulicí a Penny Marketem, od 28. července na druhé části Kapetovy ulice od Penny Marketu po Strojírenskou.

Objízdná trasa pro osobní automobily do 3,5 tuny a autobusy byla vytýčena kolem nádraží ČD a dále Družstevní ulicí na silnici č. 407. Nákladní auta musí uzavírku objíždět přes Jemnici.

Zhotovitelem se stalo sdružení firem Swietelsky - Eurovia - Dačice s nabídkou 77,7 milionů Kč, město Dačice z této částky zaplatí 18,8 milionů Kč. 

Plánované ukončení prací

Znovuotevření všech silnic by mělo být podle harmonogramu zajištěno nejpozději posledního listopadu. Tento termín jistě budou netrpělivě vyhlížet nejen motoristé, ale i obyvatelé domů podél Kapetovy ulice, kteří s novým povrchem budou ve svých domovech usínat o poznání snáze.

Další informace: www.dacice.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.