Myslivecký a včelařský kroužek spojuje velká láska k přírodě. Do kroužků se v letošním roce přihlásilo 50 dětí, které se učí poznávat přírodu nejen v učebnách základní školy ve Studené, kde probíhá výuka, ale především venku, kde je dotek přírody dokáže nejvíce uchvátit. 

Díky velkému zájmu vznikla společná myšlenka na sázení stromků kolem cest. Projekt s názvem Zasaď si svůj strom byl podpořen částkou 70 000 Kč z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Celková délka všech alejí čítá přibližně 1,6 km a podařilo se vysadit 210 ovocných stromků. 

Hlavním cílem projektu je vytvoření alejí v přírodě kolem cest, které jsou typickým prvkem české a středoevropské krajiny vůbec. Aleje jsou vysazovány z mnoha důvodů, a to jak z biologických, hospodářských, estetických, tak také z důvodu orientačních. Stromy mají celou řadu důležitých funkcí – chrání před slunečním zářením jak zvěř, tak procházející turisty, produkují kyslík, dotvářejí mikroklima krajiny, jsou biotopem drobných živočichů atd.

Od projektu si mladí včelaři a myslivci slibují především zvýšení úživnosti honitby, tzn. zvýšení zdrojů přirozené potravy pro zvěř v období nouze, kdy potravy v přírodě je nedostatek. Plodonosné stromy by pomohly nejen k zvelebení krajiny, ale i k zvýšení počtu nektarodárných dřevin, které jsou důležité pro hmyzí opylovače, zejména včely.

Vše nekončí výsadbou, ale s dětmi z kroužků se bude nadále o dřeviny následně pečovat. V sobotu 29. března se sešly desítky dobrovolníků. Každý, kdo se zapsal na soupisce, byl mu vydán pamětní lístek. S pamětním lístkem dostal i číslo, na kterém byl daný člověk podepsán, aby si svůj stromek náležitě označil. Pro děti byl připravený doprovodný program v podobě her a poznávaček o přírodě.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.