Zakladatelem byl Jindřich I. jeden ze synů Vítka z Prčice, nejvyššího stolníka krále Vladislava II. Před smrtí v roce 1194 podle rodové pověsti majetek rozdělil mezi syny, každému přidělil rodový znak – růži v pěti barvách.

Legenda o rozsekaném drakobijci

Nová expozice, vytvořená jako projekt Národního památkového ústavu (NPÚ), na kterou objekt láká návštěvníky, se jmenuje Následovníci svatého Jiří. Soubor nástěnných maleb zobrazující téma svatojiřské legendy zachovaný v prostorách gotického paláce se prezentuje nejen ve své autentické podobě, ale také prostřednictvím animovaného filmu.

Expozice přibližuje rytířský způsob života majitelů jindřichohradeckého hradu, poukazuje na jejich celoevropské společenské kontakty a kromě jiného vystavuje dvě ojedinělé středověké sakrální památky – gotickou deskovou malbu Madony z Jindřichova Hradce a dosud neprezentovanou opukovou sochu Piety z Lodhéřova. Expozice byla vytvořena jako součást projektu NPÚ Lucemburský rok a pro veřejnost se otevře v sobotu 13. srpna 2016.

„Středobodem je komnata s nástěnnými malbami zobrazujícími legendu o sv. Jiří, patronovi rytířů. Svatojiřská legenda ve vstupní síni Oldřichova hradu je jedním z nejrozsáhlejších cyklů svatojiřských legend v celoevropském kontextu,“ vyzdvihl klíčový artefakt nově instalované trasy její kurátor a kastelán Jan Mikeš.

Svatý Jiří je zpodobněn jako rytíř při souboji s pohanským králem Dacanem. Jiří zachrání před drakem pohanskou princeznu a přivede ke křtu nejmocnějšího mága Athanasia tím, že bez následků vypije pohár s jedem. Za to je zatvrzelým králem Dacianem, odpůrcem křesťanů, zabit a rozsekán na kusy. Božím zázrakem je vzkříšen, sám pak křísí mrtvé a přesvědčuje zástupy, aby přijaly křest. Dacián jej znovu nechá stít, nicméně Jiří zemře až napotřetí, spolu s pokřtěnou královou manželkou. Daciana a jeho pochopy pak spálí za trest plameny z nebes.

Malby, které zřejmě objednal některý z německých rytířů, jejichž komenda v Hradci působila, byly na objednávku Oldřicha III. z Hradce. Výmalby byly v následujících staletích přemalovány a objevil je až v roce 1838 nadšený milovník historie hrabě Karel Evžen Černín.

I o kachlích se dozvíte

Poprvé budou ve větší šíři prezentovány archeologické nálezy z mnohaletého průzkumu zesnulého kastelologa a archeologa profesora Tomáše Durdíka. „Největší pozornost strhávají dosud neznámé a zcela ojedinělé gotické figurální kachle ze 14. – 15. století. “ vyjmenovává přední odborník na středověkou historii Jindřichova Hradce Luděk Jirásko z Akademie věd ČR.

K vidění jsou i dva vzácná sakrální umělecká díla. Je to gotický deskový obraz Madony z Jindřichova Hradce, pocházející z doby kolem roku 1460 a opuková plastika Piety z Lodhéřova z 80. let 14. století vyrobená parléřovskou hutí v Praze.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.