Jenže obránci měli v zádech pátou kolonu, stavební práce byly pod dohledem donašečů. Stále diskutovaná otázka Měli či neměli jsme se bránit? je jen hypotetická.

Možná by se Němci na čas zadrželi, pak by nepřišel Protektorát a s ním i Heydrich… Možná by…

Slavonické opevněné pásmo

Pevnostní pásmo na Slavonicku je jedním z nejlépe udržovaných vojenských areálů. Paradoxem je, že ač naše armáda byla nucena vyklidit s nástupem Němců opevnění, v padesátých letech a dalších byly některé pevnůstky včetně pěchotních srubů na Znojemsku reaktivovány a znovu vyzbrojeny.

Byla by to již jiná válka, s jinou technologií a možnostmi, s jinou taktikou. Přesto naše generalita měla plán, jak se tu částečně udržet.

Areál představuje opevnění Československé republiky budované v letech 1935 – 1938. Tvoří ho jedenáct objektů vzor 37. v typech A, C, D a jeden 36-D. Vše zrekonstruováno do původní podoby, včetně prohlídkových objektů, kde uvidíte výzbroj a výstroj obránců bunkru.

Mezi pevnůstkami doplněnými o železné překážky s ostnatým drátem a hloubené kulometné hnízdo vede naučná stezka. Panely ukazují typy bunkrů, výcvik armády, manévry, mobilizaci, reaktivaci v poválečných letech, plány, fotografie, nákresy. V padesátých letech se bunkry reaktivovaly, výzbroj uložená po Mnichovu na Slovensku byla převezena do zprovozněných pevnůstek. Standardem byl kulomet vz. 26, vz. 37, puška vz. 98 a samopal vz. 26.

V reaktivovaných bunkrech se počítalo s kulomety UK 59.

Zbraně byly lafetovány, mohl tu být umístěn i sovětský kulomet vz. 43 Gorjunov a samopaly vz. 58.

Stezka je výborně značena, doplněním výletu může být zastavení v Muzeu 20. století ve Slavonicích, je věnováno předválečným letům, expozice je bohatá. Řopíků potkáte při výletech na jihu řadu, některé využívají myslivci jako základnu pro posedy.

Další expozice stojí u Vranovské přehrady, nebo navštivte nedaleké pásmo řopíků u Kláštera.

U slavonických bunkrů probíhají vojenskohistorické akce, ukázky bojů naší armády s ordnery, wehrmachtem a jiné. Někdy přijede i maketa německého lehkého tanku  Pz.Kpfw. IA, nejpočetnějšího tanku wehrmachtu v roce 1938, na podvozku Felicie, Spatřit ji můžete u chodníku na silnici ve Slavonicích.

Areál je upraven i s maskováním a vybudovanými překážkami podle dokumentace v období mobilizace v září 1938. Poválečná výzbroj pochází z reaktivovaných pevnůstek na březích Vranovské přehrady  či byla sehnána po burzách, vojenských shopech nebo nahrazena replikami.

Vše je znehodnoceno, do bunkrů se vrací pouze v době otevření expozic, takže případní nájezdníci najdou holé zdi.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.