Jeho dílna stojí v Řemeslné uličce vedoucí ke Klášterům, určitě se tu zastavte. Ková a platnéří vše možné, od obyčejných hřebů, nářadí, po zbroj – meče, řemdichy, přílbice, nádherné rukavice s pohyblivými prsty, jako chrániče bojovníka při srážce se soupeřem.

Můžete si zkusit i něco vykovat, zrovna jako v dalších řemeslných dílnách. Vyměníte si v klášterní pokladně oběživo za místní žetony, žeton se rovná deseti korunám, a chutě do práce.

Ulička mnoha dovedností

V Řemeslné uličce jsou nyní v provozu dílny knihařská, brašnářská, sklářská, hrnčířská, kovářská, pekařská a barvířská. Dílny jsou otevřené tak, že každý den je k dispozici minimálně jedna z dílen.

„O pravidelných řemeslných sobotách, jako je nadcházející 20. ledna, kdy je na nádvoří i malý jarmark, jsou řemeslné dílny otevřené většinou všechny a k nim ještě přibývají další řemesla od externích řemeslníků, kteří mají stánky na dvoře nebo v seminárních místnostech v bývalém konventu klarisek. Návštěvník si vybere, co by si chtěl vyrobit. Následně si zakoupí klášterní mince v ceně daného výrobku. Mincemi pak zaplatí ve vybrané řemeslné dílně, kde se stane učedníkem řemeslníka a s jeho pomocí a radou si pro sebe vybraný výrobek vyrobí," informovala manažerka Kláštera  ing. Kateřina Slavíková.

Informace o tom, které dílny jsou kdy otevřené, jsou k dispozici na webových stránkách na www.klasteryck.cz.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.