I. prohlídkovou trasu zahajuje kaple sv. Jiří (původně gotická, dnes rokoková), stěny má pokryté mramorem, k vidění jsou zde i ostatky svatého Kalixty. Následuje množství renesančních prostor – od haly po čtyři pokoje, z nichž první dva byly součástí reprezentačního obytného celku posledních rožmberských vladařů. V hodovní síni visí portrét Viléma z Rožmberka, obrázky historických osobností a žen ze Starého zákona a velkoplošné holandské tapisérie ze 17. století. V dalších dvou místnostech upoutají renesanční stropy, malby s tématy starozákonných příběhů, stejně jako antikou motivovaný obraz Paridova soudu, či portrét Bílé Paní Rožmberské.

Klenba znakové chodby je vyzdobena erby Rožmberků a jejich pokrevně příbuzných rodů. Nechybí ani znak eggenberský a raná podoba schwarzenberského znaku. Na obraze v předpokoji je vidět letní sídlo Schwarzenbergů Červený dvůr, dnes sloužící jako léčebna pro závislosti, známá např. z filmu Tažní ptáci.

Následuje přípravna pokrmů, v Eggenberském sále dominuje zlatem zdobený kočár. Baldachýnový salón sloužil k neformální konverzaci, k důvěrnějším rozhovorům bylo možno spustit přes sedací prostor diskrétnost poskytující závěs. Orientální salónek je drobnou postranní místností v ložnici kněžny Eleonory, která zde měla k dispozici i malou soukromou kapli. Před rozlehlým a barvitě karnevalovými výjevy zdobeným maškarním sálem na trase ještě leží oblékárna a místnosti fraucimoru.

II. okruh je zaměřen na 19. století, tedy době, kdy zde pobývali Schwarzenbergové. Členy jejich rodu, a to již z 15. století,  je možno spatřit v portrétní galerii. Klasicismus, empír a biedermeier jsou stylové dominanty třech pokojů, skromněji pochopitelně již vyhlíží pokojík komorné. Opět v duchu klasicismu  je zařízen hudební salón i ložnice knížete Josefa.

V další místnosti jsou na zdech pověšeny tapiserie s heraldickými motivy. Následuje prohlídka maršálova pokoje a Schwarzenberského apartmá, další tři místnosti jsou salóny. Po malé jídelně, pracovně, ložnici a šatně kněžny přichází obrazárna, kde jsou vystavena četná díla evropského malířství 17. století.   

Fotogalerie

Další informace

Jako další volitelné okruhy se nabízí barokní divadlo, hradní muzeum a zámecká věž. Krom toho lze projít upravenou zámeckou zahradu až k lekníny pokrytému rybníčku. Kapitolou sama pro sebe jsou fasády s renesančními freskami na zdech zejména III. a IV. nádvoří.

Veškeré prostory je třeba navštívit osobně a spatřit na vlastní oči, a to nejlépe opakovaně, pro rozsáhlost i význam krumlovské expozice. Samo město v podhradí stojí za chvilky strávené v jeho uličkách a ne nadarmo, stejně jako nad ním impozantně dominující hrad a zámek, je častým cílem milovníků historie, toužících po autentickém doteku genia loci významných míst.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.