Moderní objekt při této příležitosti posvětil administrátor Římskokatolické farnosti Dolní Bukovsko a ševětínský farář P. Josef Stolařík.

„Celou výstavbu financoval městy kompletně ze svého rozpočtu. Hasiči nové prostory nutně potřebovali, jednání o případných dotacích se protahovala, zastupitelstvo se po určité době rozhodlo nečekat a stavbu zahájilo,“ konstatovala starostka Dolního Bukovska Ivana Makovičková a poznamenala, že nový dvoupodlažní objekt bude kromě dobrovolných hasičů sloužit i ostatním obyvatelům obce, spolkům a podobně.

Vedle prostorné garáže pro požární vozidlo a kompletního sociálního vybavení je součástí budovy velká společenská místnost, kterou bude možné využívat pro různé obecní společenské a kulturní akce. Další místnost v přízemí, vybavenou počítačem s připojením na internet, bude využívat veřejnost prostřednictvím místní knihovny, která zde našla své nové působiště.

„Dobrovolní hasiči jsou nepostradatelnou součástí života obce. Vedle své bezpečnostní role totiž plní i další, neméně významnou, úlohu hlavních tahounů místního sportovního, kulturního a společenského dění. V těchto oblastech jsou nenahraditelní, a to včetně práce s dětmi a mládeží,“ zdůraznila starostka.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Pelejovice, založený v roce 1910, má v současné době čtyřicítku členů, z toho 12 dětí a je velmi aktivním účastníkem soutěží v požárním sportu. K hasičům se v obci hlásí prakticky všichni napříč generacemi, často i celé rodiny. „Máme kompletní družstvo mužů a dětí. Zatím chybějí ženy, ale i tuto mezeru se nám snad brzy podaří vyplnit,“ uvedl v této souvislosti starosta SDH Pelejovice Jan Němec.

„Požární sport přitahuje mladé lidi, prohlubuje kamarádství, vzájemnou pomoc i soužití. Hasičské soutěže, jejichž partnerem je v našem okolí zpravidla temelínská elektrárna, jsou pak významnou společenskou událostí, při níž se setkávají družstva nejen z konkrétního okresu, ale prakticky z celého Jihočeského kraje,“ dodal Němec s tím, že pelejovické družstvo mužů se stalo v srpnu 2004 historicky prvním držitelem Putovního poháru Skupiny ČEZ v požárním sportu.

Sobotní slavnosti v Pelejovicích se přes nepřízeň počasí zúčastnily bezmála dvě stovky lidí. Na návsi se to přitom jen hemžilo slavnostními uniformami. Vedle členů domovského SDH zde nechyběli zástupci dobrovolných hasičských sborů z Dolního Bukovska, Horního Bukovska, Neplachova, Dynína, Ševětína a Hartmanic.

Starostka v této souvislosti ocenila spolupráci městyse Dolní Bukovsko s Jadernou elektrárnou Temelín v rámci projektu Oranžový rok, která letos pokračuje bez přerušení už čtrnáctým rokem. „Podpora Skupiny ČEZ je pro nás nesmírně důležitá a počet akcí, které se s její podporou mohou ve všech našich místních částech uskutečnit, jde do desítek ročně,“ doplnila Makovičková.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.