Zdejší mateřská škola totiž zůstává v provozu i v červenci a srpnu a formou takzvaných příměstských táborů zajišťuje pro děti celodenní aktivní program v bezpečném prostředí pod vedením profesionálních pedagogů a zkušených lektorů.

Tato mimořádně užitečná a vyhledávaná služba Mateřské školy (MŠ) Pištín je součástí tříletého pilotního projektu mateřinky financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

„Hlavním cílem tohoto projektu je podpora zaměstnaných rodičů, kteří řeší problém se zajištěním péče a programu pro své děti v období letních a jarních prázdnin. Program, na jehož realizaci jsme získali prostředky z dotační výzvy Místní akční skupiny (MAS) Rozkvět, jim dává možnost plného pracovního nasazení bez nuceného přerušení nebo nutnosti měnit pracovní dobu či úvazek,“ uvedla ředitelka pištínské mateřinky Kamila Lidralová.

Přihlášky na jednotlivé týdenní prázdninové pobyty již MŠ Pištín přijímá. Další informace mohou zájemci získat dotazem na e-mailové adrese: reditelka@mspistin.cz či na telefonním čísle +420 777 037 345. Loňská premiéra projektu „příměstských prázdninových táborů" v Pištíně byla mimořádně úspěšná a všechny termíny byly rychle plně obsazeny.

Pištínský projekt je určen především místním žadatelům a obyvatelům okolních obcí. Školka ale neodmítne ani další zájemce. „Podmínkou je potvrzení zaměstnavatele. Limitem pak maximální kapacita jednotlivých týdenních turnusů, která činí třicet dětí. Toto je nepřekročitelný parametr. Přijaty tak budou pouze děti ve věkové kategorii tří až jedenácti let, které rodiče přihlásí včas, tedy do naplnění maximálního počtu míst," konstatovala ředitelka a doplnila, že díky prostředkům z Evropského sociálního fondu jsou všechny prázdninové pobyty bezplatné. Rodiče hradí pouze běžné školní stravné.

Pestrost prázdninových aktivit v Pištíně naznačují názvy jednotlivých týdnů. Od 8. do 12. července - Ferdovo dobrodružství, 15. - 19. července - Ten dělá to a ten zas tohle, 22. -2 6. července - Hejbni kostrou!, 29. července - 2. srpna - Malý princ, 5. – 9. srpna - Život v Africe a Indiánská stezka v termínu od 12. do 16. srpna. 

„Projekt je založen na principu týdenních zážitkových příměstských táborů. Každý prázdninový týden bude zajištěn lektory, kteří mají dostatek zkušeností s péčí o děti různých věkových kategorií a současně bude i jinak tematicky laděný, takže zůstane atraktivní i pro děti, které zde budou trávit delší čas," poznamenala Lidralová. K dispozici dostanou děti prostory mateřské školy, tělocvičnu, školní zahradu, hřiště a parky v obci.

„Školka je velice aktivní a vzorově spolupracuje s rodiči svých žáků. Nepochybuji, že právě oni nejvíce ocení její prázdninový projekt. Je to další vynikající a již zkušenostmi prověřená služba pro obyvatele obce," zdůraznil starosta Pištína Jaroslav Havel.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.