Úvodní, premiérový kurz odstartoval loni v září a skončil letos 18. února. „Zájem účastníků nás přesvědčil, abychom pokračovali. Po dohodě s vedoucí projektu Jitkou Petrovou jsme se rozhodli otevřít druhý kurz. Účastnice čeká celkem deset společných setkání, přičemž první se uskuteční 14. března v prostorách naší školky,” uvedla ředitelka Mateřské školy Větrná Kamila Finková.

Zájemci o kurz se mohou hlásit ředitelce MŠ Větrná už nyní. Hlavní část plánovaného programu seminářů a odborných akcí, vedených předními tuzemskými odborníky na zmíněnou problematiku, potrvá do června.

„Tento vzdělávací program, který reaguje na rostoucí společenskou poptávku po zařazování dětí mladších tří let do institucionální výchovy a vzdělávání v běžných mateřských školách, je kompletně financován ze zdrojů ministerstva školství a unijního Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je proto bezplatný,” poznamenala ředitelka.

Cílem projektu s titulem Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy je naučit pedagogy reagovat na současnou situaci, kdy jsou do běžných mateřských školek přijímány i dvouleté děti, ať už k tomu jejich rodiče vedou jakékoli důvody, osobní, rodinné či pracovní. Větrná je v současné době jedinou mateřskou školou v regionu, která účast na projektu spolu s olomouckou univerzitou nabízí pedagogům z ostatních předškolních vzdělávacích zařízení na jihu Čech.

„Tento kurz poskytne učitelkám mateřských škol odborné informace z oblasti předškolní pedagogiky, psychologie, legislativy a zdravovědy a řešení praktických problémů, které s sebou péče o dvouleté děti do školek přináší,” konstatovala poradenská psycholožka Mgr. et Mgr. Eva Martináková, jejímiž tématy jsou manželské, partnerské a rodinné poradenství, vývoj dítěte a výchova, školní a pedagogická psychologie.

Účastnice kurzu čeká setkání také s vedoucí projektu PhDr. Jitkou Petrovou, Ph.D. a jejími tématy, jako jsou například diagnostika školní zralosti, pedagogická diagnostika, primární pedagogika, alternativní školské systémy a srovnávací pedagogika, s Mgr. Lucií Křeménkovou, Ph.D. věnující se problematice stresu, zátěže a jejího zvládání, pozitivní psychologii, kvalitě života a životní spokojenosti, školní zralosti a připravenosti, problematice úzkosti a agresivity nebo psychodynamickými konflikty.

MUDr. Josef Tenora se zaměří na pediatrii, dětské lékařství a neonatologii, Prof. PhDr. Eva Šmelová z Katedry primární a preprimární pedagogiky PF UP v Olomouci na didaktiku předškolního vzdělávání, PaedDr. et Mgr. Marie Chrástková, Ph.D. na zdravovědu, nemoci a úrazy dětí, Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. z Katedry antropologie a zdravovědy PF UP v Olomouci na výzkum zdravého životního stylu, PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. na patopsychologii, psychologii zdraví, psychoterapii a poruchy psychického vývoje.

Projednávaná problematika je tedy velmi rozmanitá a mezioborově zaměřená.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.