„Zájem o umístění dětí byl mimořádný. Hned po zveřejnění informace v médiích, že začínáme přijímat přihlášky, jsem řešila jeden telefonát za druhým. Velice rychle se tak zaplnilo všech šest týdenních turnusů a všech třicet míst v každém z nich. Pravděpodobně bychom bez problémů naplnili i dvojnásobnou kapacitu. Je vidět, že pro zaměstnané rodiče je prázdninová péče o děti často velkým problémem,“ uvedla ředitelka pištínské mateřinky Kamila Lidralová.

Novinka, jež je založena na principu týdenních zážitkových příměstských táborů pro děti ve věku od tří do jedenácti let, plně v režii profesionálních pedagogů a zkušených lektorů, je financována ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Díky těmto prostředkům jsou všechny prázdninové pobyty bezplatné. Rodiče hradí pouze běžné školní stravné.

„Hlavním cílem tohoto projektu je podpora zaměstnaných rodičů, kteří řeší problém se zajištěním péče a programu pro své děti v období letních a jarních prázdnin. Program, na jehož realizaci jsme získali prostředky z dotační výzvy Místní akční skupiny (MAS) Rozkvět, jim dává možnost plného pracovního nasazení bez nuceného přerušení nebo nutnosti měnit pracovní dobu či úvazek,“ poznamenala ředitelka.

Pištínský projekt, jehož pilotní fáze potrvá nejméně tři roky, je určen především místním žadatelům a obyvatelům okolních obcí. Školka ale neodmítá ani další zájemce. Nepřekročitelným limitem je však maximální kapacita jednotlivých týdenních turnusů. Důvodů je celá řada. Tím hlavním je bezpečí dětí. „Každý prázdninový týden bude zajištěn lektory, kteří mají dostatek zkušeností s péčí o děti různých věkových kategorií a současně bude i jinak tematicky laděný,“ doplnila Lidralová.

Projekt bude využívat prostory Mateřské školy Pištín, tělocvičnu, školní zahradu, hřiště a parky v obci. Tématy jednotlivých pobytů budou: Cesta do pravěku, Za pokladem kapitána Jacka, Týden s angličtinou, Harry Potter a pištínská záhada, Hejbni kostrou! a Z pohádky do pohádky.

Moderní jednotřídní mateřinka v Pištíně s kapacitou 28 dětí, kterou obec vybudovala předloni za zhruba osm miliónů korun, si rychle získala vynikající pověst. Potvrdily to i letošní zápisy. „Pro školní rok 2018/2019 jsme již kapacitně zcela vytíženi a bohužel jsme museli řadu dětí odmítnout,“ zdůraznila ředitelka. Škola nabízí výuku angličtiny, výtvarný a taneční kroužek. Spolupracuje s místními spolky, které pro ni připravují vzdělávací besedy i s obecní knihovnou. Pořádá také celou škálu aktivit, jichž se účastní děti společně se svými rodiči.

„Školka je velice aktivní a vzorově spolupracuje s rodiči svých žáků. I z tohoto důvodu obec, jako zřizovatel mateřinky, plně podporuje její rozvojové projekty,“ zdůraznil v této souvislosti Jaroslav Havel, starosta Pištína, který je spolu se svými místními částmi, Češnovicemi, Pašicemi a Zalužicemi, držitelem titulu Vesnice Jihočeského kraje roku 2017.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.