Na adventní období připravil státní hrad Nové Hrady v jižních Čechách speciální prohlídky druhé prohlídkové trasy. Kromě prohlídky interiéru se návštěvníci dozvědí o tradicích a zvycích, které lidé v minulosti dodržovali.

Hrad, který byl postaven na obchodní Vitorazské stezce a poprvé zmíněn roku 1279, patřil zpočátku rodu Vítkovců. Až roku 1358 byl odkoupen Rožmberky, kteří ho v podstatě vlastnili až do svého vymření v roce 1611.

Dědickými smlouvami připadly Nové Hrady na krátkou dobu Švamberkům, ale jelikož se Petr ze Švamberka zapletl do stavovského povstání proti Habsburkům, také zdejší hrad byl dobýván císařskými generály, až byl nakonec dobyt generálem Karlem Bonaventurou Buquoyem a vložen do rukou císaře Ferdinanda II. v roce 1619. Císař však hrad už nadcházející rok daroval Karlu Bonaventurovi, aby tak splatil dlužnou částku, kterou si od rodu Buquoyů půjčil.

Boquoyové už na samotném hradě nebydleli, raději si nechali vybudovat rezidenci na náměstí, která byla pro život šlechty pohodlnější. Časem ale i rezidence přestala vyhovovat, a tak byl na začátku 19. století postaven Janem Nepomukem Buquoyem moderní zámek s rozlehlými zahradami.

Hrad byl proto využíván k jiným účelům. Byl zde pivovar, sklepy, sýpky, stáje pro koně a lesní úřad. V 90. letech 18. století byla část hradu přestavěna na byty pro panské úředníky. Bydlel zde rentovní a hospodářský písař, kastelán, purkrabí, soudní sluha a zemský měřič. Byty sloužily až do 20. století, v jednom z nich dokonce žila před odsunem Němců po druhé světové válce část rodiny Buquoyů, protože novohradský zámek jim byl odebrán hned po osvobození Nových Hradů roku 1945.

Adventní prohlídky Vánoce u pana správce se konají právě v bytě panského úředníka, který byl svou rozlohou největší. Návštěvníci si v něm budou moci prohlédnout, jak vypadaly Vánoce v domácnosti pana správce na počátku 20. století.

Prohlídka připomene, jaké zvyky lidé dodržovali, jaké pověry se předávaly z generace na generaci a jaké konkrétní tradice se vztahovaly k vánočnímu období, které trvá od první adventní neděle do svátku Tří králů. Průvodkyně zmíní pohanské i křesťanské zvyky a přiblíží konkrétní svátky doby adventu. To vše návštěvníci uvidí ve vyzdobeném bytě, kde nebude chybět vánoční stromeček, cukroví, adventní věnce ani vůně purpury.

Adventní prohlídky se budou konat každou sobotu a neděli od 5. do 20. prosince. Kromě adventních prohlídek je na hradě v prosinci otevřená i zimní prohlídková trasa. Více informací lze dohledat na webových stránkách hradu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.