Soukromá střední škola EDUCAnet České Budějovice se kromě jiných účastní i projektu pořádaného Jihočeskou hospodářskou komorou s názvem Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji. V rámci něj do školy docházejí vést výuku odborníci z praxe, a to z nejrůznějších oborů.

„Měli jsme zde odborníky z PC servisu a počítačové firmy, aby si studenti vyzkoušeli, jaké to je, spravovat výpočetní techniku na zakázku. Nyní jsme se rozhodli zaměřit výuku směrem k multimediím, k natáčení videa,” vysvětlil jeden z vyučujících.

Projektový den měl několik částí. Ty měly přiblížit studentům práci na tvorbě krátkého filmu od počátečních nápadů, přes přípravu jednotlivých záběrů, až k samotnému natáčení. Začátek měl formu přednášky, odborníci seznámili studenty se základními principy natáčení, s tím, jak vůbec o videu přemýšlet, než začnou s jakoukoli prací. Krátká přednáška pokračovala seznámením s funkcemi, jako je pomocný režisér, zvukař, výtvarník-architekt.

Přípravná fáze, neboli preprodukce, jak se studenti dozvěděli, pak už zahrnovala práci ve skupinách. Studenti do nich byli rozděleni a začali promýšlet scénář, herecké obsazení a tvořit natáčecí plán. Poté se studenti vydali před školu na živou Lannovu třídu, kde probíhalo samotné natáčení.

Zde už uplatnili to, co se dozvěděli v úvodní přednášce: tedy co je záběr detailní, co statický či dynamický a kdy který použít. Poslední fázi, střih a finální podobu krátkého filmu, mají za úkol studenti dodělat doma či ve škole. Nejzdařilejší film pak bude oceněn a vystaven na stránkách školy.

„Video dnes na mobilní telefon či tablet natáčí snad každý mladý člověk. Proto jsme si řekli, že když už něco naši studenti dělají, ať to dělají pořádně. Profesionální natáčení videa je velmi bavilo,” doplnil vyučující předmětu multimedia. A studenti byli opravdu nadšeni: „Byl to nejlepší projektový den, který jsem zažila,” reagovala na dotaz studentka druhého ročníku gymnázia.

„Takové projektové dny, které zahrnujeme do naší moderní výuky, jsou pro nás velmi důležité. Spojují teorii, praktickou výuku a zábavu, což je základním principem fungování naší střední školy,” shrnula zapojení do projektů ředitelka školy Jaroslava Dědková.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.