Německo, Turecko, Francie a Jižní Korea. To byly státy, z nichž do Českých Budějovic přijeli studenti v rámci projektu Erasmus, aby nabrali zkušenosti a poznávali cizí kulturu. Aby však obohatili i studenty místní, rozhodli se navštívit střední školu EDUCAnet a poznatky o své rodné zemi předat i místním teenagerům.

Akce probíhala formou prezentací - každý zahraniční student promítl ty nejzajímavější fotky a obrázky z místa, odkud pochází, a přidal zajímavé informace o kultuře a zvycích, které zdaleka ne všichni studenti znali. Místní studenti pak měli možnost do prezentace zasahovat, ptát se a s cizincem debatovat o svých vlastních zkušenostech s cestováním, popřípadě přímo s konkrétní zemí. Celá akce probíhala v anglickém jazyce, takže projekt byl i určitou formou vzdělávání, nejen zábavou.

“Naše škola na zábavě a variabilitě výuky staví, proto se snažíme podobných akcí organizovat co nejvíce,” vysvětlila ředitelka školy Jaroslava Dědková, “tato dvouhodinovka byla ideálním spojením lekce angličtiny a hodiny zeměpisu.”

“Zpočátku se u našich studentů projevoval ostych a studenti prvního ročníku měli problém i s používáním cizího jazyka. To je navíc umocněno tím, že mladí lidé z projektu Erasmus jsou studenty vysokých škol, čili jejich angličtina je na nesrovnatelně vyšší úrovni,” okomentoval situaci jeden z vyučujících.

I tyto překážky však časem opadly a diskuze se rozproudila zajímavým způsobem. Zástupci organizace ESN Buddy VŠTE, jež pro zahraniční studenty zajišťují ubytování a veškeré studijní podmínky, celou akci moderovali a v jejím průběhu podávali místním studentům důležité informace o samotném projektu. Možnost vycestovat v rámci studia do zahraničí je dnes velmi vítanou zkušeností.

“ESN Buddy VŠTE je nezisková studentská organizace, jejímž hlavním cílem je poskytnutí pomoci zahraničním studentů přijíždějícím do Českých Budějovic za účelem studia na VŠTE v Českých Budějovicích. Naše organizace je členem mezinárodní sítě Erasmus Student Network, která sdružuje podobné studentské spolky po celé Evropě. Zahraniční studenti naopak místní prostředí obohacují o své poznatky a postřehy a přispívají k větší otevřenosti české společnosti vůči cizincům a zahraničí obecně,” prozradil jeden ze členů ESN Buddy VŠTE, student Václav Chlumák.

“Zahraniční projekty jsou jednou z mnoha věcí, kterou se snažíme naši výuku zpestřit, protože jsme toho názoru, že když bude studenty výuka bavit, naučí se toho jednoduše mnohem více,” shrnul celou akci jeden z učitelů EDUCAnetu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.