Jaký je vývoj internetových prohlížečů? Proč se jim v současném světě informačních technologií přikládá taková důležitost? A jak může ve světě tvrdého byznysu držet nezisková společnost krok s takovými giganty jako jsou Microsoft, Google či Apple?

V celé České republice jsou jen tři spolupracovníci společnosti Mozilla, společnosti, která provozuje jeden z nejúspěšnějších programů současnosti - internetový prohlížeč Firefox. Jeden z nich, Jan Odvárko, přijal pozvání učitelů střední školy EDUCAnet České Budějovice, aby studentům odpověděl na výše uvedené otázky, ale zároveň aby poodhalil něco z toho, jak vlastně nezisková, ale světově velmi úspěšná softwarová firma funguje.

Jan Odvárko pracuje pro Mozillu už 5 let jako nezávislý kontraktor (externí pracovník z jiného státu, než ze kterého firma pochází nebo kde má sídlo) a v současné době řídí projekt Firebug (getfirebug.com). Firebug je doplněk právě pro prohlížeč Firefox, jenž slouží zejména webovým vývojářům. Jeden z dalších úkolů Jana Odvárka je také motivování programátorů, kteří mají zájem se na projektu podílet.

Přednáška byla vedena velmi přístupně a zábavně, přesto ale počítala spíše se studenty oboru IT. Bez termínů jako Opensource, HTML, skript a podobných se na určité úrovni bavit nejde. Studenti s tím však problém neměli, přece jen mnozí z nich už nějaký ten program napsali a s internetovým prohlížečem pracují ve škole denně. Pozadu ale nezůstali ani studenti oboru gymnázia, protože i ti ve škole pracují místo učebnic s notebookem či tabletem, a tak je jim problematika internetu a internetového prohlížeče celkem dobře známa.

Studenti se dozvěděli, jak vůbec může nezisková společnost na tomto poli fungovat, jak ve skutečnosti konkrétně Mozilla funguje a že její základní principy obstojí i ve světě nekompromisního byznysu a tvrdé konkurence. Jan Odvárko poodhalil, jakým systém se ve společnosti pracuje, jak pro ni pracuje on sám a v neposlední řadě jak se do chodu Firefoxu mohou zapojit sami studenti.

Velmi zajímavá část přednášky se věnovala motivaci jednotlivých externích pracovníků Mozilly. Laicky řečeno "co z toho mají, že pracují pro neziskovku?" I na tuto důležitou otázku podal Jan Odvárko vyčerpávající odpověď, která studenty a učitele nejen uspokojila, ale velmi zaujala: Jednou z největších motivací je tzv. portfolio, záznam o činnostech a úspěších jednotlivce. Protože mít v takovém portfoliu záznam o tom, že jste našli a opravili chybu ve Firefoxu, navrhli změnu, kterou používá několik set tisíc uživatelů po celém světě či přeložili do češtiny program, který používá několikatisícová základna uživatelů - to už má na trhu práce cenu zlata.

"Významné osobnosti, které mají studentům co říct a mohou jim něco předat, do školy zveme pravidelně. Snažíme se přibližně každé dva měsíce ozvláštnit už tak moderní výuku nějakým externistou. Jan Odvárko dokázal studenty velmi zaujmout a jsme s ním domluveni na další spolupráci," zhodnotil přednášku jeden z vyučujících.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.