Ve středu 30. ledna navštívil soukromou střední školu EDUCAnet České Budějovice Šimon Heller - vůdčí postava studentských protestů proti dosazení Vítězslavy Baborové na resort školství Jihočeského kraje.

Protestních akcí jsme byli svědky za poslední půlrok velmi často. Z počáteční aktivity studentů třeboňského gymnázia se posléze stal fenomén, který se dotýkal nejen Jihočeského kraje, ale i dalších krajů, kde k podobné situaci došlo. Nikde však nebyly protesty studentů tak časté a početné, jako právě v Českých Budějovicích. Přestože jsme měli možnost vidět i slyšet Šimona Hellera v několika televizních i rozhlasových debatách, rozhodli se učitelé EDUCAnetu pozvat tohoto učitele osobně a to v době, kdy zmíněná radní rezignovala ze zdravotních důvodů.

Debata trvala přibližně jednu vyučovací hodinu. Host nejprve krátce uvedl, proč se do veřejných protestů připojil a poté se už ptali sami studenti. Na časté i méně časté dotazy ohledně komunistických radních, ohledně studentských práv a povinností, probírala se historie i politika. Delší debata se rozvedla kolem demokracie obecně.

"Účelem diskuze nebyl jen známý tuzemský problém. Chtěli jsme se studenty a panem Hellerem rozebrat problém v obecné rovině. Jednak z hlediska politického a jednak z hlediska studentského. Zda mají studenti středních škol pocit, že by se do společenského a politického dění měli zapojovat veřejně," uvedl jeden z vyučujících.

Nepříliš početná skupina studentů se do diskuze zapojila živě. Bylo patrné, že cítí, že se jich témata přímo dotýkají a že odmítají být považováni za děti, které nemají kvůli svému věku právo se ke společenskému dění vyjádřit. Šimon Heller se studenty mluvil otevřeně a bylo vidět, že ti způsob debaty oceňují. Zapojovali se především studenti starších ročníků a na jednotlivých příspěvcích byl patrný rozdíl vě věku i zkušenostech studentů, smyslem ale podle vyučujících bylo dát každému možnost projevit názor a vyslechnout názor druhých.

"Byla to jedna z nejlepších diskuzí, které jsem na této škole zažila," zhodnotila debatu maturantka Veronika.

"Naše škola se snaží zapojit studenty do kulturního a společenského dění kolem nás. Nejsme uzavřenou konzervou, kde se žáci jen učí vzorečky a definice. Proto hojně spolupracujeme např. s Jihočeským divadlem, Jihočeskou vědeckou knihovou i kinem Kotva, zveme do školy osobnosti z nejrůznějších oblastí a oborů a snažíme se vzdělávání vést jednak zábavně, ale hlavně moderně a smysluplně," vysvětlila důvod takových akcí ředitelka školy Jaroslava Dědková.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.