Cílem této investice je především snaha o zvýšení akceschopnosti zdejšího Sboru dobrovolných hasičů (SDH).

„Díky podpoře Jihočeského kraje a Jaderné elektrárny Temelín se nám v posledních letech podařilo výrazně zkvalitnit vybavenost zásahové jednotky. Již velice dlouho se snažíme získat cisternový vůz a vzhledem k tomu, že naše stávající zastaralá požární zbrojnice umístění podobného vozidla neumožňovala, rozhodli jsme se tento objekt v letošním roce opravit a rozšířit tak, abychom v budoucnu mohli zásahové cisternové vozidlo pořídit a vytvořili tak lepší podmínky pro činnost našich hasičů včetně zajištění odpovídajícího zázemí. První krok jsme učinili, takže nyní již jednáme o možnostech pořízení moderního, i když ne úplně nového, požárního vozu. Jsem přesvědčen, že příští rok dokončíme i tento druhý krok,“ uvedl starosta Olešníku JUDr. Jaroslav Pavlica.

Olešník má spolu se dvěma místními částmi, Chlumcem a Novou Vsí, zhruba 760 obyvatel. Její sbor dobrovolných hasičů (SDH) je přitom jedním z nejpočetnějších v okolí Jaderné elektrárny Temelín. V současné době má 156 členů. Další více než dvě desítky jich registruje SDH Chlumec. Hasičem je tedy přibližně každý pátý obyvatel obce. Ve zdejším sboru lze nalézt celé rodiny napříč všemi věkovými skupinami a bez ohledu na pohlaví.

Investice do požární zbrojnice podle starosty významně přispěje k dalšímu zkvalitnění života celé obce.

„Vedle své důležité bezpečnostní úlohy, kterou prokázali nejzřetelněji při povodních, jsou dobrovolní hasiči hlavními inspirátory a iniciátory sportovního, kulturního a společenského života obce, nevyjímaje velmi důležitou práci s mládeží. Například takzvaný Olešnický dvojboj, jehož se pravidelně zúčastňují desítky mládežnických družstev SDH z celého Jihočeského kraje, má velmi vysokou úroveň a jeho výsledky jsou součástí celkového hodnocení všech významných regionální soutěží v požárním sportu,“ připomněl JUDr. Pavlica.

Za pomoci příspěvků Skupiny ČEZ a Jihočeského kraje a vlastních zdrojů vybudovala obec sportovní centrum, které by mu mohla závidět leckterá menší města. Požární zbrojnice leží jen pár metrů od loni nově vybudovaného dětského Oranžového hřiště, jež vzniklo díky finančnímu daru ve výši 750 tisíc korun od Nadace ČEZ. Na toto hřiště navazuje letní plovárna, tenisové kurty, fotbalové a multifunkční hřiště. Vedlejší travnaté plochy využívají olešničtí dobrovolní hasiči mimo jiné k tréninku požárního útoku.

„Milión korun jsme získali od Skupiny ČEZ také na zateplení mateřské školy a výměnu zdroje tepla, 300 tisíc korun na vybudování klubovny v Nové Vsi, 200 tisíc korun na zateplení obecních bytů v budově základní školy, další desetitisíce korun získáváme pravidelně na pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí v rámci Oranžového roku a tak bych mohl pokračovat. Spolupráce s elektrárnou je pro obec velmi důležitá,“ konstatoval starosta.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.