Pět tříd Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích navštívilo 10. listopadu pět různých ústavů Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Program byl pestrý a velmi pečlivě a poutavě připravený. Studenti si nejen vyslechli zajímavé informace o práci a výzkumu jednotlivých ústavů, ale mnohé věci si vyzkoušeli i prakticky – od mikroskopování přes zjišťování věku ryb podle šupin a otolitů či poznávání bezobratlých živočichů i vodních rostlin až po očkování bakteriálních kultur.

„Věříme, že tato návštěva zažehla v některých studentech jiskřičku touhy po studiu biologických věd a u ostatních přispěla k poznání složitosti a krásy živých organismů,” hodnotila akci Mgr. Lucie Starčevská,učitelka biologie na ČAG.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.