Hlavní obsah
V kategorii malých obcí do 1 000 obyvatel si nejlépe vedla Modrava. Foto: KÚ Plzeňského kraje

Soutěž ve třídění odpadu zná své vítěze

Již 11. ročník soutěže My už odpad třídíme, zná své vítěze, kterými jsou obce Modrava a Železná Ruda.

V kategorii malých obcí do 1 000 obyvatel si nejlépe vedla Modrava. Foto: KÚ Plzeňského kraje
Soutěž ve třídění odpadu zná své vítěze

V historických prostorách kláštera v Kladrubech byla 6. září předána ocenění vítězům soutěže měst a obcí ve třídění odpadu. Ceny včetně šeků oceněným obcím předával radní Václav Štekl a zástupci společnosti EKO-KOM, která spolu s Plzeňským krajem soutěž vyhlašuje.

Soutěž vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, kteří společně realizují v našem kraji projekt na podporu a rozvoj třídění odpadů. Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí do aktivit odpadového hospodářství a vyhlásit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartónu.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 486 obcí a měst Plzeňského kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, v první kategorii soutěžily obce do 1000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1000 obyvatel.

V prvním kole se hodnotila statistická, a samotnými obcemi vykazovaná data ze systému EKO-KOM za celý rok 2015, především množství vytříděných odpadů, včetně odpadů z obalů papíru, skla a plastů na jednoho obyvatele. Dále pak zda je v obci zaveden i sběr čirého skla, nápojového kartonu či kovů a hustota sítě barevných kontejnerů na různé uvedené druhy odpadů v obci, které mají občané možnost sbírat a třídit. Hodnocena byla i účinnost tříděného sběru.

Do kola druhého pak postoupilo 15 obcí z kategorie do 1 000 obyvatel, 10 obcí z kategorie měst a obcí nad 1000 obyvatel. Tyto obce a města navštívila (bez vědomí vedení obce) odborná komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a hodnotila umístění kontejnerů a sběrných stání na vytříděný odpad, čistotu okolo kontejnerů včetně čistoty samotných kontejnerů či např. zda na kontejneru jsou pro obyvatele informace o tom, který vytříděný odpad lze do kontejneru vhazovat.

První tři vítězné obce obou vyhlašovaných kategorií obdržely upomínkové předměty, diplom a šek v hodnotě 10 tisíc, 20 tisíc a 30 tisíc korun, přičemž nejvyšší částku získala vždy obec vítězná.

„Plzeňský kraj se dlouhodobě řadí mezi kraje úspěšné v třídění odpadu. A je velmi důležité připomínat si, že dalším generacím nechceme zanechat jako odkaz hromady odpadků. Právě třídění odpadu je jedním ze základních pilířů chování lidské společnosti,” uvedl radní Václav Štekl při slavnostním předávání.

V kategorii malých obcí do 1000 obyvatel si nejlépe vedla Modrava, v kategorii velkých obcí nad 1000 obyvatel zase Železná Ruda. 

Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 13,0 kg plastů, 17,2 kg papíru, 13,1 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, doplněné  pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé motivovaní velmi dobře svoje odpady třídit.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků