Hlavní obsah
Mgr.Radka Vašková s moderátorkou Petrou Beránkovou při uvedení konference projektu Sociální služby pro seniory ve 21.století v Pardubickém kraji. Foto: Bohuše Hácová

Současné sociální služby pro seniory jsou jistotou, že se lidé nemusí bát zestárnout

Konference konaná 29. listopadu v Ústí nad Orlicí v rámci projektu Služby pro seniory ve 21. století v Pardubickém kraji přinesla řadu informací o dostupnosti současné moderní péče o zdravotně postižené a lidi vyššího věku.

Mgr.Radka Vašková s moderátorkou Petrou Beránkovou při uvedení konference projektu Sociální služby pro seniory ve 21.století v Pardubickém kraji. Foto: Bohuše Hácová
Současné sociální služby pro seniory jsou jistotou, že se lidé nemusí bát zestárnout

Představa stáří přináší obavy ze zdravotních problémů, ztráty soběstačnosti a osamocení. Čím vyšší věk, tím potřeba pomoci okolí se stává aktuálnější.

Na pomoc stárnoucí generaci i odborným pracovníkům v sociální péči přichází akce realizovaná v rámci projektu spolufinancovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, která pod záštitou Ing. Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální péči, probíhá v několika městech kraje - v Žamberku, Hlinsku, Přelouči a Ústí nad Orlicí formou konference s následnou diskuzí.

Ve čtvrtek 29. listopadu se tento projekt uskutečnil uvedením Petry Beránkové, moderátorky Českého rozhlasu Pardubice, v aule ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí.

Na 60 zástupců odborných pracovníků sociální péče, studentů a široké veřejnosti si vyslechlo čtyři tematické bloky z moderní a profesionální oblasti sociálních služeb s následnou diskuzí, v odpoledních hodinách doplněné prohlídkou zařízení místního Domova důchodců rozšířeného o zvláštní režim pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

V první přednášce představila Radka Vašková, ředitelka Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, možnosti pečovatelské služby a osobní asistence na konkrétních příkladech, kdy se centrum stará o veškeré základní potřeby 250-300 klientů.

Další přednáška Jana Vojvodíka, ředitele Domova důchodců se zvláštním režimem, se týkala podpory neformálních pečujících ze strany místních sociálních služeb se zavedením modelu psychologie a bazální stimulace, v jejímž rámci se proškolený personál orientuje na všechny oblasti lidských potřeb s přizpůsobením věku a stavu klienta. V závěru pak byla doplněna promítnutím dokumentu italských filmařů Amore chi sei? z práce Domova důchodců v Ústí nad Orlicí s pacienty postiženými Alzheimerovou chorobou.

Následná přestávka s občerstvením byla navíc ukázkou zdravého a chutného jídelníčku místního Domova důchodců.

V posledních dvou tématech uvedla Karolina Staňková aktivizaci a trénování paměti u osob s Alzheimerovou chorobou a uplatňování bazální stimulace v domovech pro seniory formou komentovaných videoukázek.

Zároveň byla představena chytrá sociální aktivizace pro seniory a zdravotně postižené, která spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností a Domovem důchodců Ústí nad Orlicí. Její služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí uživatelů a při činnostech, které uživatel potřebuje. Kancelář PomahamTi.cz se od 1. listopadu nachází ve věžáku firmy Rieter Čs. armády 1181 a spojení na vedoucí Romanu Jurečkovou a mentorku projektu Ivu Zeinertovou je dosažitelné na telefonním čísle 731 053 286.

V odpoledních hodinách byla akce uzavřena komentovanou prohlídkou Domova důchodců, Cihlářská ulice 761, rozšířenou o ukázky vybavení kompenzačními pomůckami včetně moderní zvedací techniky.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků