Hlavní obsah
Představitelé obce, zhotovitele, projektanta a technického dozoru Foto: David Blahut

Přístavba změní základní školu v Bašce v plnohodnotnou devítiletku

V pondělí 29. ledna v 10.45 hodin byla slavnostně podepsána smlouva a symbolickým poklepem na ceduli ZŠ byl zahájen projekt Přístavba a rekonstrukce Základní školy v Bašce, včetně výstavby tělocvičny. Náklady projektu jsou zhruba 142 miliónů Kč.

Představitelé obce, zhotovitele, projektanta a technického dozoru Foto: David Blahut
Přístavba změní základní školu v Bašce v plnohodnotnou devítiletku

Slavnostní chvíle se vedle vedení obce a ředitelky základní školy zúčastnil zástupce zhotovitele – firmy Zlínstav a.s., také zástupci firmy EP Rožnov a.s., která připravila projektovou dokumentaci a firmy JS Property, která bude mít na starosti stavební dozor.

Místostarosta Martin Čajánek po zahájení a přivítání hostů předal slovo starostce obce Ireně Babicové, která připomněla některé milníky přípravy stavby, ale rovněž informovala o stěžejním rozhodnutí, na které obec dlouho čekala, a to na přiznání finanční dotace z 47. výzvy operačního programu IROP (dle podané žádosti byla hodnota dotace ve výši 89 099 661,01 Kč).

Následně se ujal slova zástupce firmy Zlínstav – obchodní ředitel Jiří Stacke, který přislíbil maximální nasazení svých pracovníků, aby v září 2019 žáčci začali výuku v nových prostorách školy. Nezapomněl zmínit, že v Bašce společnost Zlínstav stavěla s menšími problémy projekt kanalizace, avšak tu stavěla společně s dalšími firmami, upozornil, že školu budou rekonstruovat a stavět vlastními silami. Proto si bere za své bezproblémové a včasné dokončení stavby.

Slavnostnímu aktu předcházel vlastní podpis smlouvy na realizaci této stavby mezi Obcí Baška a firmou Zlínstav a.s., kdy tato firma byla vybrána na základě podané nabídky s celkovou cenou (s DPH) 142 551 215,93 Kč. Na financování projektu si obec Baška bere i úvěr v celkové výši 100 miliónů Kč.

V následujících dnech zhotovitel začne s první etapou stavby, kterou jsou především demolice stávajících objektů dle projektu. Ukončení stavebních prací je plánováno k 30. dubnu 2019 a následně budou probíhat práce na vybavení interiéru, tak aby byl objekt připraven na začátek školního roku 2019/2020.

Zásadní změnou pro školáky bude, že již budou moci v Bašce navštěvovat plnohodnotnou devítiletou základní školu, která bude s nejnovějším a moderním vybavením a také zajímavým studijním programem, na kterém pracovala ředitelka ZŠ Baška Mgr. Renata Válková.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků