Hlavní obsah
Komplex budov Foto: Jana Bečková

Poutní areál ve Křtinách umí zaujmout mistrovstvím svého stavitele i tajemnou historií

Při putování krásami Moravského krasu nás naše kroky zavedly do obce Křtiny, kde nás hned po příjezdu ohromil bílý barokní poutní kostel Jména Panny Marie, který je dominantou obce. Autorem stavby je Jan Blažej Santini-Aichel.

Komplex budov Foto: Jana Bečková
Poutní areál ve Křtinách umí zaujmout mistrovstvím svého stavitele i tajemnou historií

Historie poutního místa

Podle legendy byla v roce 1210 do Křtin přenesena socha Panny Marie z nedaleké obce Bukovinka. Poté v roce 1299 je uváděna stavba malého románského kostelíku nazývaného „český” či Zázračné Panny Marie. V 15. století byl vybudován další velký chrám nazývaný „německý“. A právě na místě obou kostelů byl zbudován tento komplex.

Základní kámen ke kostelu Jména Panny Marie byl položen v roce 1728 pět let po Santiniho smrti, takže architekt již na stavbu nemohl dohlížet. Stavební práce vedl brněnský stavitel František Antonín Ritz.

Český kostel, kde byla na hlavním oltáři umístěna socha Panny Marie, byl zbourán až v roce 1733, kdy byla dokončena kaple sv. Anny, kam byla socha přenesena. Chrám byl dokončen v roce 1750, 1. května 1750 byl slavnostně požehnán opatem Matuškou. Vysvěcení chrámu provedl 21. dubna 1771 olomoucký světící biskup Matyáš František Chorinský.

Prohlídka poutního místa

Již při příjezdu do Křtin od Brna jsme ohromeni monumentálností stavby. Vstupujeme do kostelního komplexu přes ambity a objevujeme se před zvonkohrou a ambitem. Nad námi se tyčí věž chrámu a vedle nás je chrámová loď. Po celém obvodu ambitu jsou obrazy věnované chrámu.

Poté vstupujeme do interiéru kostela, jemuž dominují socha Panny Marie na oltáři a nádherně prosvětlená celá hlavní kruhová chrámová loď - z ní vybíhají další půlkruhové části. Vše je bohatě zdobeno freskami a to po celém stropě.

Zvláštností je možnost obejít celý oltář a být za oltářem, což není běžné. Bohatě zdobený kostel však působí přirozeně a všudypřítomné světlo do nás vnáší klid a pohodu. A jistě pak symetrie tvarů využívající kružnici je tímto uklidňujícím prvkem.

Jan Blažej Santini-Aichel

Slavný architekt se narodil 3. února 1677 v Praze a zemřel 7. prosince 1723 také v hlavním městě. Byl to významný český barokní architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika.

Jeho stavby se vyznačují specifickým osvětlením a akustikou. A v neposlední řadě symetričností staveb a originálním řešením dispozic chrámů a budov. Jednou z nejznámějších staveb je poutní kostel na Zelené hoře, jež je památkou na seznamu UNESCO.

Záhada kláštera premonstrátek ve Křtinách

Historii křtinského poutního místa poprvé zpracoval roku 1663 zábrdovický mnich Martin Alexandr Vigsius ve svém díle Valis baptismi alias Kiriteinensis… Uvádí, že Křtiny byly vyvráceny a klášter vyloupen při vpádu Tatarů na Moravu roku 1241.

Zánik kláštera klade do roku 1423, kdy byl husity do základů rozbořen a kdy byl poškozen i místní kostel. Přidává k tomu zprávu o vyvraždění řeholnic ukrytých v klášteře. Jejich těla prý byla pochována pod troskami zdí. Podle Vigsia se jen třem z nich podařilo zachránit útěkem hustými lesy do zábrdovického kláštera, kde dožily zbytek svého života.

Tato pověst či báje nikde nemá další historické dokumenty a tak dodnes není jasné, zda zde ženský klášter skutečně byl a tedy došlo k oné tragické události

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků