Hlavní obsah
Zelená osa Vítkovic: Kontejnery před ředitelstvím Vítkovic a.s. na Ruské ulici. Foto: Josef Zajíc

Od konce června je otevřen zelený bulvár Ruské ulice v Ostravě-Vítkovicích

V květnu 2013 byl v Ostravě zahájen projekt, v rámci kterého byly vysázeny - ještě vysázeny budou, desítky tisíc stromů a keřů, nejen v obytných centrech, ale také na okrajích silnic a ulic jako ochrana proti prašnosti.

Zelená osa Vítkovic: Kontejnery před ředitelstvím Vítkovic a.s. na Ruské ulici. Foto: Josef Zajíc
Od konce června je otevřen zelený bulvár Ruské ulice v Ostravě-Vítkovicích

V posledním červnovém týdnu byla ukončena  první část zelených projektů, v rámci kterých bylo vysázeno 110 tisíc stromů a 300 tisíc keřů na území většiny městských obvodů Ostravy. Součásti projektu je i následná péče o vysázenou zeleň.

Tiskového brífinku 26. června se zúčastnil náměstek primátora města Ostravy Ing. Dalibor Madej, generální ředitel společnosti Vítkovice a. s. Ing. Jan Světlík a generální ředitel společnosti H - Rekultivace, a. s., která výsadbu realizovala, Marcel Holeček.

„Mezi nejvýznamnější priority města patří bezesporu ochrana životního prostředí a ovzduší. V červnu byla dokončena velká část těchto projektů, přesněji řečeno šest z devíti. Jde o vysázené tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz. Celkem se tedy jedná o více než 110 tisíc stromů a 300 tisíc keřů na 152 místech v celkové rozloze 100 hektarů, " upřesnil Ing. Dalibor Madej.

„Jen zde v Ruské ulici je zasazeno 256 stromů a z toho je 65 ve velkoobjemových kontejnerech. Jsou to převážně platany, které mimo jiné významně sníží množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší,” dodal.

„V rámci projektu Zelená osa Vítkovic vlastně můžeme Ruskou ulici nazvat Bulvár Ruská - je to krásná, nádherná městská část, kdy v zásadě klíčová komunikace, která vede do centra města, se stala zeleným územím Ostravy," řekl mimo jiné generální ředitel Ing. Jan Světlík.

Projekty jsou rozděleny do tří kategorií: Izolační zeleně - budou plnit funkci zeleného filtru, jež má funkci clony oddělující obytné plochy od průmyslových areálů a frekventovaných komunikací.

Další část zahrnuje územní systém ekologické stability krajiny - ÚSES. Přirozeným důsledkem takto vytvořených prvků ÚSES je rozšíření a ochrana živočichů v místech jejich původního výskytu.

Posledním projektem, který je v současné době připravován k realizaci, je Revitalizace městské zeleně. Předmětem projektu je provedení pěstebních opatření a výsadba nové zeleně na vybraných lokalitách v městské zástavbě (parková zeleň) a úprava vstupů do městských lesů včetně ošetření stromů podél lesních cest - les Osošník, Porubský les, Hulvácký les, Korýtko a Bělský les.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků