Hlavní obsah
Oceněné knihovnice (za Annu Podobskou z Března přebírala ocenění metodička knihovny v Mladé Boleslavi - na fotografii vpravo). Foto: Lenka Juračková

Ocenění Středočeský Kramerius získalo pět knihovnic

Ve středu 2. října vstoupil do finále již druhý ročník ocenění Středočeský Kramerius. Tento titul získalo pět dobrovolných knihovníků z pěti regionů Středočeského kraje, na které je rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven.

Oceněné knihovnice (za Annu Podobskou z Března přebírala ocenění metodička knihovny v Mladé Boleslavi - na fotografii vpravo). Foto: Lenka Juračková
Ocenění Středočeský Kramerius získalo pět knihovnic

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo ve středu 2. října od 11 hodin ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Letos byly vybrány a ocenění si plně zasloužily Věra Přibylová z Místní knihovny v Braškově, Anna Podobská z Místní knihovny v Březně, Martina Kamenářová z Místní lidové knihovny Malešov, Alexandra Jeriová z Obecní knihovny v Mukařově a Venuše Rudolfová z Obecní knihovny Stašov.

Ocenění knihovníci získali diplom, finanční odměnu, samolepku s logem Středočeský Kramerius, kterou si budou moci vylepit ve své knihovně, a další drobné dary.

Ceny předával radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek spolu s Pavlem Volfem, předsedou komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje, a ředitelem Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Jiřím Mikou.

Kromě několika už zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých typů knihoven existují i ocenění regionální, která jsou zacílena na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněna a přitom nesmírně záslužná. A proto se v loňském roce k takovémuto ocenění připojil i Středočeský kraj, jehož Krajský úřad toto ocenění podporuje.

Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci.

Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Schvaluje je komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje, jejíž členové se v letošním roce také slavnostního předání ceny zúčastní a následně také Rada Středočeského kraje.

Kromě již zmíněné komise se slavnostního ocenění zúčastnili také zástupci výše uvedených pěti knihoven, které oceněné navrhovali, a také zástupci obcí, ve kterých oceněná knihovnice působí.

Celé vyhlášení a předávání ocenění se neslo ve slavnostním duchu, ke kterému výrazně přispělo i vystoupení dětského pěveckého sboru Sluníčko z 5. ZŠ školy v Kladně.

Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci, a zároveň motivovat další, aby je následovali. Tímto knihovnickým oceněním chceme také motivovat vedení obcí k jejich podpoře. Pět výše uvedených knihoven vybírá oceněné podle řady kritérií, mezi které patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou, vybavení knihovny aj.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků