Hlavní obsah
Foto: Ivana Kvasnicová

Noc kostelů ve svatovítské katedrále: prohlídky i houslový koncert Jaroslava Svěceného

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze nabídne během akce Noc kostelů bohatý program. Kromě prohlídky chrámu se zvonicí zazní houslový koncert Jaroslava Svěceného v doprovodu Jitky Navrátilové a varhaníků Josefa Kšici a Vratislava Kříže.

Foto: Ivana Kvasnicová
Noc kostelů ve svatovítské katedrále: prohlídky i houslový koncert Jaroslava Svěceného

Duchovní a umělecké bohatství církevních staveb během této tradiční akce přitahuje pozornost tisíců návštěvníků. Mottem je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“

"Milí návštěvníci i organizátoři Noci kostelů, dveře či vrata zavíráme, zamykáme, protože se bojíme, protože si nejsme jisti, protože někdo zlý by mohl přijít a okrást nás, nebo by nám nějak jinak mohl ublížit. Zavíráme kvůli vlastní bezpečnosti. Stále jsou však místa, kde se nezamykají dveře, kde si asi lidé více důvěřují. Možná protože tam jsou si lidé blízko, mají srdce otevřená, možná nejsou tolik naplněni zlem" uvedl Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci v brněnské diecézi.

Symbolem Noci kostelů jsou podle jeho slov otevřené dveře kostelů, aby tam každý mohl zavítat a aby každý mohl zahlédnout světlo. „Duchovní světlo, které není fyzické, ale chce ukazovat na vztahy lidí, kteří do kostela či modlitebny chodí, chce ukazovat na dobro, které se z tohoto místa šíří, chce ukazovat na krásu a harmonii, které může návštěvník zahlédnout. Zdrojem této inspirace a tohoto světla je Bůh, který šel až do krajnosti v otevřenosti vůči lidem, stal se člověkem, aby nás na cestě našeho života doprovodil. Přeji vám, abyste nejen o Noci kostelů nalézali inspiraci - světlo pro váš život, ale abyste také dokázali inspirovat lidi okolo sebe" dodal Kubín.

Noc kostelů se v pátek koná i ve svatovítské katedrále, jednom z nejvýznamnějších chrámů v zemi. Program začíná vyzváněním zvonů v 18.00 a následuje mše, kterou celebruje Ondřej Pávek. Ve 20.00 přivítá návštěvníky pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Koncert varhaníků Josefa Kšici a Vratislava Kříže nabídne díla Césara Francka a Antonína Dvořáka (od 19.15). Jaroslav Svěcený zahraje na housle v doprovodu Jitky Navrátilové (cembalo) kromě své kompozice Chrámová fantasie také Sonátu č. 4 d moll Antonia Vivaldiho, či Sonátu č. 5 Jean-Marie Leclaira anebo Sonátu č. 12 La Folia Arcangela Corelliho (od 20.15). Noc kostelů zakončí vystoupení pěveckého sboru z Rychnova nad Kněžnou (od 21.00).

Během celého večera se budou konat prohlídky interiéru katedrály s nahlédnutím do Svatováclavské kaple (od 19.45) a prohlídky zvonice a zvonů s výkladem, který poskytnou katedrální zvoníci (od 19.00).

Zajímavý program však není pouze ve svatovítské katedrále. „Tato noc může být připomínkou velikonoční noci, noci osvobození a noci světla, která dává možnost nalézt a porozumět smyslu vesmíru a života každého z nás. Více vám poví architektura a umění, které po věky hovoří k návštěvníkům kostelů. Vašimi průvodci budou také samotní organizátoři, kteří vás uvítají a kterým jsem za jejich službu a spolupráci velmi vděčný,“ říká k Noci kostelů kardinál Dominik Duky.

Více na www.nockostelu.cz.

 

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků