Hlavní obsah
Workshop v rámci projektu Tématická platforma NNO k nové legislativě konaný dne 18.2.2016 v Klatovech Foto: Radana Šašková

Neziskovým organizacím a novému občanskému zákoníku se věnoval workshop v Klatovech

Podle nového občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014 mají neziskové organizace povinnost upravit své působení do konce tohoto roku v duchu legislativy stanovené touto normou.

Workshop v rámci projektu Tématická platforma NNO k nové legislativě konaný dne 18.2.2016 v Klatovech Foto: Radana Šašková
Neziskovým organizacím a novému občanskému zákoníku se věnoval workshop v Klatovech

Zejména malé neziskové organizace mnohdy netuší, co vlastně mají do konce roku 2016 provést, aby vyhověly požadavkům zákona č. 89/2012 Sb. známé jako nový občanský zákoník. Kromě toho, že do života uvedl celou řadu právních pojmů známých spíše starší generaci, jako je třeba výprosa nebo pacht, tak zároveň požaduje celou změn ve stanovách nebo dalších předpisech různých korporací. Zároveň došlo ke změnám v názvech právních forem společností. Řada ustanovení se tak týká i neziskového sektoru. 

Z tohoto důvodu Spiralis o. s. v rámci projektu Tematická platforma NNO k nové legislativě ve spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví z. s. uspořádaly 18. února v Klatovech workshop k této problematice. Projekt, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, si klade za cíl pomoci neziskovým organizacím se vypořádat s úskalími, které mohou při úpravách jejich stanov vzniknout. 

Vzhledem k tomu, že současná zákonná úprava nezná právní formy jako občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob nebo obecně prospěšná společnost, taky tyto formy neziskových organizací nemohou být zakládány. Neznamená to ale, že by nemohly fungovat dále, pokud v této formě byly založeny před rokem 2014. Podobně je tomu ve vztahu obecně prospěšné společnosti a ústavy.

Občanská sdružení a zájmová sdružení právnických osob jsou nyní registrována ve spolkovém rejstříku vedeném u příslušného krajského soudu a je na ně jako na spolky nahlíženo. Co však musí do konce roku 2016 provést je úprava stanov, aby odpovídala ustanovením o spolcích v zákoně, zaslat tyto do sbírky listin a popřípadě doplnit další chybějící údaje například o statutárním zastoupení do rejstříku.

Je tedy logické, že většina dotazů na workshopu byla zaměřena na tuto problematiku. Zároveň byly podrobně probírány problémy, které vznikají u větších neziskových organizací, které vytvářejí pobočné spolky a ne vždy jsou vztahy zcela vyjasněné z hlediska legislativního i finančního.

K tomu uvedla Bc. Alžběta Merglová ze spolupořádající MAS Pošumaví: „Změny, které musí neziskovky ve spolkovém rejstříku provést, nejsou v drtivé většině případů komplikované a mohou je zadat přes elektronický formulář na stránkách www.justice.cz. Některé problémy v komunikaci mezi členy spolku však mohou vést i ke složitějším jednáním za přítomnosti mediátora, jak ukázaly případové studie diskutované nad konkrétními dokumenty účastníků.”

Ve druhé části workshopu se Bc. Radek Hanačík z MAS Karlštejnsko věnoval otázkám spojeným s právní odpovědností statutárních orgánů a možnostmi, jak eliminovat rizika, která pro členy těchto orgánů vyplývají z činnosti a aktivit organizace. 

Poradenství neziskovým organizacím v Plzeňském kraji v rámci projektu Tematická platforma NNO k nové legislativě bude i nadále pokračovat, takže všichni, kdo mají zájem, mohou své právní subjekty uvést do souladu s legislativou ve stanoveném termínu. 

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků