Hlavní obsah
Zámek v Třebešicích Foto: NPÚ

Národní památkový ústav udělil ceny Patrimonium pro futuro za významné počiny v památkové péči

Za restaurování zámecké kaple v Návarově, za objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě na Kocandě, za vytvoření prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů, cesta napříč staletími a záchranu zámeckého areálu v Třebešicích udělil letos NPÚ cenu Patrimonium pro futuro již popáté.

Zámek v Třebešicích Foto: NPÚ
Národní památkový ústav udělil ceny Patrimonium pro futuro za významné počiny v památkové péči

„Cenou Patrimonium pro futuro chceme vyzdvihnout zásluhy v oblasti památkové péče a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Cílem je rovněž prezentovat příklady dobré praxe široké veřejnosti, neboť věříme, že vlastníci, investoři a tvůrci těchto počinů si uznání zasluhují,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Vítěze nejlepších počinů v oblasti památkové péče vybírala odborná porota ve čtyřech hlavních kategoriích, o laureátovi ceny Památky děkují rozhodla veřejnost v internetovém hlasování.

Za restaurování zámecké kaple v Návarově byli oceněni vlastníci zámku Petr Turek a Radka Turková. Restaurátorským zásahem byla kapli navrácena podoba z období vrcholného baroka. Kaple zámku je tvořena lodí s vítězným obloukem a odděleným presbytářem. V době baroka byla na povrchy půlkruhové apsidy, konchy a vítězného oblouku nanesena malba s motivem Nanebevstoupení. Po restaurátorském zásahu bylo pod druhotnými vrstvami výmalby nalezeno zelené lemování oken, dveří a výklenků. Z kamenné štukované menzy datované rokem 1666 byly sejmuty druhotné vrstvy nátěrů, pod kterými se objevilo mramorování v kombinaci se stříbrným a zlaceným dekorem.

Za objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě na Kocandě získalo ocenění Muzeum hlavního města Prahy, kterému se v souvislosti s rekonstrukcí domu podařilo odkrýt pozůstatky z poloviny 13. století.

V kategorii prezentace hodnot zvítězilo město Cheb a Nadační fond Historický Cheb za vytvoření prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů, cesta napříč staletími. Od roku 2015 probíhá na měšťanských domech v centru Chebu systematický průzkum a dokumentace historických krovů. V květnu roku 2017 byla otevřena unikátní prohlídková trasa, díky níž se mohou návštěvníci s výsledky průzkumu seznámit.

Za záchranu zámeckého areálu v Třebešicích byli oceněni Eliška Valdová a Igor Valda. Manželé Valdovi koupili opuštěný areál v roce 2008 a již deset let se věnují jeho postupné obnově. Během deseti let se podařilo opravit rozsáhlý komplex budov zámku včetně sýpky a pivovaru.

Ocenění pro osobnost památkové péče za celoživotní přínos v oblasti péče o kulturní dědictví převzal profesor Miloš Stehlík.

Zvláštní cenou generální ředitelky NPÚ v podobě bronzové plakety bylo oceněno město Chodov za obnovu a restaurátorské práce v kostele svatého Vavřince v Chodově. Druhou bronzovou plaketu za záchranu renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí převzal Pavel David, který rovněž vyhrál v internetovém hlasování veřejnosti a stal se tak laureátem ceny Památky děkují.

Slavnostním ceremoniálem letos 3. října na zámku v Jindřichově Hradci se uzavřelo půlroční hodnocení akcí a projektů realizovaných nebo dokončených v roce 2017.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků