Hlavní obsah
Informační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzdělávání. Foto: Beáta Sklářová

Zájemci z řad dospělých, kteří se sešli v sobotu 7. ledna v budově Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, potvrdili, že na studium není nikdy pozdě. Přihlásili se ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzdělávání.

Informační schůzka ke studiu vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzdělávání. Foto: Beáta Sklářová
Na studium není nikdy pozdě

Ať už tyto „středněvěké“ studenty vedlo ke studiu cokoliv, například potřebná pracovní kvalifikace, rozšíření si vědomostí, nebo chuť změnit svůj život a začít prostě studovat vysokou školu jen tak, jsme rádi, že se do tohoto studia přihlásili, protože další vzdělávání má vždycky smysl, je to užitečná „záležitost“.

Budou studovat na katedře informatiky a počítačů na Přírodovědecké fakultě vybrané předměty oboru aplikovaná informatika v rámci pilotního projektu dalšího vzdělávání OP VK Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání. Projekt umožní účastníkům projektu absolvováním vybraných modulů zvýšit své znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií a zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Studium je plně hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Na úvodní informační schůzce k tomuto studiu, kterou vedla hlavní koordinátorka projektu Ing. Eva Burianová, Ph.D., všichni získali potřebné informace k zahájení studia, byli proškoleni v portálu LMS Moodle, který je hlavní studijní podporou tohoto typu studia. Současně byli seznámeni s celým systémem studia, dalšími souvisejícími portály a aplikacemi. Poznali vyučující jednotlivých modulů a dále všechny členy týmu, kteří s nimi budou v rámci tohoto projektu spolupracovat.

Studium začíná 18. února. V současné době přicházejí ještě další přihlášky, kapacita jednotlivých modulů je ale omezena.

Jak řekl všem účastníkům této informační schůzky prorektor pro rozvoj a informatizaci OU a zároveň garant předmětu Informační systémy na PřF, doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.: „Je třeba si uvědomit, proč studujete. Studium je pro vás, není pro zážitek. Učíme se pro život, ne pro tu danou chvilku.“ Moudrá slova… Takže hodně štěstí a zdaru!

Bližší informace o projektu a podávání přihlášek ke studiu: zde

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků