Hlavní obsah

Na označení Evropské dědictví byly Českou republikou nominovány dvě památky

Do boje o označení Evropské dědictví vyšle v letošním roce Česká republika památky Velké Moravy a odkaz Bohuslava Martinů.

Na označení Evropské dědictví byly Českou republikou nominovány dvě památky

O nominaci se dále ucházely soubor realizací Adolfa Loose v Plzni, Klášter Broumov – krajina Broumovska, hrad Templštejn, tradiční vodoléčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze i Židovské muzeum v Praze.

European Heritage Label neboli Evropské dědictví označuje pamětihodnosti, které symbolizují evropskou historii. Jako Evropské dědictví jsou označeny pamětihodnosti, které mají symbolickou hodnotu pro Evropu a sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy. Při budování EU pomáhají evropským občanům získat poznatky o společném kulturním dědictví, evropských dějinách, budování EU, demokratických hodnotách a lidských právech, podporují vytváření sítí pamětihodností a památkářů s cílem sdílet zkušenosti a osvědčené postupy. 

Zmíněné prestižní ocenění Evropské unie doplňuje další iniciativy, např. Seznam světového dědictví UNESCO nebo evropské kulturní trasy Rady Evropy.     

Evropské dědictví vzniklo jako mezivládní iniciativa 17 evropských států v roce 2006. O pět let později byla původní iniciativa přijata rozhodnutím Rady Evropy a Evropského parlamentu pod názvem European Heritage Label s cílem propagovat evropský rozměr pamětihodností, jejich zpřístupnění co nejširší veřejnosti a zajištění kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které vyzdvihují úlohu a místo pamětihodnosti v evropských dějinách.

V roce 2015 proběhlo první řádné výběrové řízení, jehož se zúčastnila i Česká republika. Prvním českým statkem, který byl na prestižní seznam zapsán, se stal přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.

Letos do boje o označení Evropské dědictví vyšle Česká republika památky Velké Moravy a odkaz Bohuslava Martinů.

„Památky Velké Moravy porotu zaujaly z několika důvodů. Areál Mikulčice – Kopčany je nejen jedinečným archeologickým nalezištěm, ale též historickým místem setkání a propojení západní a východní kultury s přicházejícím křesťanstvím. Jeho podíl na formování střední Evropy je jednoznačný. Navíc se jedná se o společnou česko-slovenskou nadnárodní nominaci, která je odrazem evropské spolupráce,“ uvedla předsedkyně poroty Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

„Tato kritéria podle názoru poroty významně naplňuje i odkaz hudebního skladatele Bohuslava Martinů všem jeho domovům - Poličce, Evropě, světu. Světově uznávaný skladatel prožil většinu svého života v cizině, ale nikdy neztratil kontakt se svou rodnou zemí a rodným krajem. A to se prolíná i celou jeho tvorbou,” dodal člen národní poroty Jan Krist.

Výběr pamětihodností, které ponesou označení Evropské dědictví, probíhá ve dvou fázích. Nejprve národní porota (v ČR složená z pěti odborníků různých kulturních institucí jmenovaných ministrem kultury) provede výběr maximálně dvou vybraných uchazečů, které země vyšle do celoevropského kola do Bruselu.

Zde třináct nezávislých odborníků, jmenovaných Evropským parlamentem, Evropskou radou, Evropskou komisí a Výborem regionů, provede konečný výběr. Letos národní porota vybírala celkem ze sedmi uchazečů.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků