Hlavní obsah
LO vz.37 č.10 Na Kočičáku Foto: archiv provozovatele

Málo známé bunkry Na Kočičáku v Krušných horách lákají k návštěvě

Krušnohorské opevnění z dob první republiky je poměrně málo známé. O obranném úsek Na Kočičáku se stará parta nadšenců, z řopíku zřídili malé muzeum, které bude 19. dubna opět otevřeno. Vystoupal jsem z Bezručova údolí nad Chomutov, kde se bunkry nacházejí.

LO vz.37 č.10 Na Kočičáku Foto: archiv provozovatele
Málo známé bunkry Na Kočičáku v Krušných horách lákají k návštěvě

Barevné maskování a železné překážky okamžitě upoutají. Opevnění Krušných hor je téměř neznámé, Kočičák se podařilo místním nadšencům zrekonstruovat, nyní v řopíku provozují malé muzeum. Při prohlídce bunkru si povídám s jedním ze spoluprovozovatelů, Jiřím Piramovským. 

Zajímalo mě, proč jsou bunkry zrovna na této linii. „Jednalo se o komplexní ochranu státní hranice, tady na přímém styku s Německem. Kromě nerealizovaných objektů těžkého opevnění se počítalo především s obranou zajištěnou linií lehkého opevnění. V roce 1936 byl zahájen stavební úsek V.b Chomutov čítající 57 objektů lehkého opevnění, které vytvořily obranný oblouk před Chomutovem. O rok později je obranné postavení tvořené objekty starého typu zesíleno výstavbou 25 řopíků v rámci stavebního úseku K-51 Chomutov. V roce 1938 byla linie u Chomutova připravena k obraně. Po Mnichovu připadlo veškeré opevnění Německu,” řekl Jiří Piramovský.

„Po skončení války již ztratila celá podkrušnohorská strategický význam a dochované opevnění nebylo již dále udržováno. Později došlo především v souvislosti s rozsáhlou těžební a průmyslovou výstavbou k likvidaci velkého množství objektů lehlého opevnění,” dodal.

Prohlížím těžce sehnanou výzbroj a výstroj, přes hlaveň kulometu sleduji předpolí. Můj průvodce objasňuje, jak se dostali k bunkrologii. „V roce 1998 skupina nadšenců zahájila rekonstrukci objektu vzor 37, který je základem muzea. V roce 2010 jsme založili občanské sdružení Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku. Je nás dvanáct a chceme rekonstruovat opevnění v okolí města Chomutova," odpověděl.

Muzeum tvoří několik objektů lehkého opevnění z roku 1936 a 1937. Novější typ LO zastupuje objekt č.10/A-160 šikmý vybudovaný v rámci úseku K-51 Chomutov. Je kompletně zrekonstruován včetně výstroje a výzbroje do stavu, v jakém se nacházel ve chvíli, než se měl zapojit v boji s nepřítelem v roce 1938. Uvidíte původní výbavu včetně zbraní a výstroje posádky. Obnovený maskovací nátěr je proveden podle dochovaných zbytků původního maskování.

Nejdelší protitanková překážka

Součástí muzea jsou i pevnůstky z roku 1936 - objekty č. 86/A, 87/C a 88/B úseku V.b, přičemž č. 87 je navíc celorepublikovou raritou díky svému atypickému provedení bez prostřední střílny.

I tento bunkr je uveden do původní podoby z roku 1938. Zbývající pevnůstky jsou zatím rekonstruovány pouze exteriérově. Uvidíte i část překážkového systému, který tvořil v roce 1938 součást obranných opatření na většině linií lehkého opevnění. Jedná se o nejdelší zrekonstruovanou protitankovou překážku v České republice.

Areál zahrnuje také zbylé objekty vzor 36 obtáčející vrch Na Kočičáku č. 85, 84 a 83, z nichž zmíněné dva poslední objekty tvoří uzávěru tehdy důležité komunikace Chomutov - Blatno. Na zhruba kilometrové naučné stezce se návštěvníci vydají do historie mezi objekty opevnění, zákopy a zapomenutá kulometná hnízda.

Otevřeno bude od 19. dubna od 10.00 hodin.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků