Hlavní obsah
Nejvyšší platební výměr byl vyměřen za pochybení při přípravě a výstavbě Centra technického vzdělávání v Ostrově. Foto: Alena Lochmannová

Karlovarský kraj se úspěšně brání proti finančním postihům

Karlovarský kraj i jeho příspěvkové organizace využívají veškerých možných prostředků k tomu, aby se jim podařilo snížit finanční postihy u projektů, které byly realizovány s přispěním Evropské unie. Rozdíly mezi navrženými opravami a konečnými sankcemi jsou vysoké.

Nejvyšší platební výměr byl vyměřen za pochybení při přípravě a výstavbě Centra technického vzdělávání v Ostrově. Foto: Alena Lochmannová
Karlovarský kraj se úspěšně brání proti finančním postihům

„Evidujeme řadu projektů, u kterých proběhly kontroly a audity, aniž by byly shledány nějaké nedostatky. Během následných kontrol však byla zjištěna závažná pochybení. To jen ukazuje na špatné nastavení celého kontrolního systému. Proti každému finančnímu postihu se proto bráníme nejrůznějšími způsoby, podáváme námitky, odvolání, rozklady, připravujeme spory z veřejnoprávních smluv a správní žaloby,” uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Nejvyšší platební výměr byl vyměřen za pochybení při přípravě a výstavbě Centra technického vzdělávání v Ostrově. Původně uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 355 miliónů korun byl snížen na čtvrtinu, tedy na 88 miliónů korun. Přestože došlo ke snížení odvodu, Karlovarský kraj s jeho výší nesouhlasí a u Úřadu Regionální rady, který spravuje Regionální operační program Severozápad, podal odvolání.

Úspěšná byla mimo jiné i obrana Karlovarské krajské nemocnice proti původně stanovené korekci 14 miliónů korun u dvou projektů na pořízení přístrojového vybavení. V rámci námitkového řízení poskytovatel dotace, kterým byl Regionální operační program Severozápad, snížil korekci o 9 miliónů korun na 5 miliónů korun. Karlovarská krajská nemocnice uplatní po ukončení projektů obranu proti stanoveným korekcím pomocí sporného řízení.

Dalším úspěchem je například nedávné rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o prominutí daně u projektu na vytvoření Atlasu zajímavostí v Karlovarském kraji, který byl financován ze Společného regionálního operačního programu. Původní odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5,5 miliónu korun byl díky odvolacímu řízení snížen na 576 tisíc korun. Prominuto bylo nejenom penále 576 tisíc korun, ale i částka 521 tisíc korun z již uhrazeného odvodu. Karlovarský kraj nyní požádá o vrácení 1 miliónu korun.

Informace o finančních postizích včetně realizovaných postupů jsou zveřejněny na internetových stránkách Karlovarského kraje u usnesení ze zasedání Rady Karlovarského kraje. Aktualizovány jsou vždy k prvnímu dni daného kalendářního měsíce.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků