Hlavní obsah
Starosta Habartova Ing. Petr Janura a Jiří Převrátil pronášejí krátké proslovy v úvodu pietního aktu Foto: Aleš Plevka

Habartov si připomněl 80. výročí tragických událostí ze září roku 1938

V neděli 9. září hodinu po poledni zakončili v Habartově své vzpomínkové akce na hrdinné obránce celistvosti někdejší Československé republiky členové spolku Československé společnosti a přátel vojenské historie a Praporu SOS Falknov nad Ohří, kteří jsou protagonisty každoročních pietních aktů

Starosta Habartova Ing. Petr Janura a Jiří Převrátil pronášejí krátké proslovy v úvodu pietního aktu Foto: Aleš Plevka
Habartov si připomněl 80. výročí tragických událostí ze září roku 1938

Pravidelně vždy jeden zářijový víkend věnují členové historických sdružení tomu, aby navštívili Bublavu, Krajkovou a Habartov a na těchto místech vzpomněli s úctou na oběť nejvyšší, kterou tehdejší zástupci československého státu přinesli v nerovném boji s německými ordnery, kteří byli zfanatizováni a vyburcováni k ozbrojené akci Hitlerovým projevem, který pronesl 12. září roku 1938.

Následující den, tedy 13. září, a i ve dny další napětí v našem pohraničí eskalovalo a nezřídka přerostlo v otevřené a vyhrocené konflikty, kdy terčem útoků henleinovců se stávali především četníci, členové finanční stráže či vojáci. Mnozí z nich pak v těchto bojích položili za svou vlast život.

Jednou z oblastí, kde bylo v prvních dnech na straně zástupců Československa obětí nejvíce, bylo právě tehdejší Falknovsko (dnešní Sokolovsko). A proto je více než žádoucí si tyto události připomínat a uctít památku padlých.

Nejkrvavější incident se s celkovou bilancí osmi mrtvých odehrál právě v tehdejším Habersbirku (dnešním Habartově). Své životy zde osudový den, tedy 13. září 1938 ztratili praporčík Jan Koukol, strážmistr Antonín Křepela, četař Vladimír Černý a desátník Stanislav Roubal. Čtyři mrtvé pak bylo souzeno oplakávat i místním německým rodinám. 

Při pietním aktu v Habartově se u pomníku věnovanému zabitým četníkům sešla bezmála stovka lidí, kteří svou přítomností vyjádřili to, že historie pro ně není mrtvá a že si váží cti a odvahy, kterou svým postojem před osmdesáti lety tehdejší četníci prokázali.

Vzpomínkovou akci zahájil Jiří Převrátil, který připomněl historické souvislosti habersbirkských událostí. Krátkým proslovem ocenil coby trvalou a i dnes stále potřebnou hodnotu hrdinství, z nějž je záhodno si vzít příklad, také starosta Habartova Ing. Petr Janura.

Posléze bylo slovo předáno faráři Církve československé husitské, Lukáši Bujnovi, který se pomodlil za duše zabitých četníků a následně požehnal pomníku, jenž je zhmotnělou připomínkou jejich oběti.

Následovalo položení květin a věnců, do nějž se zapojili zástupci města, OO Policie ČR Habartov, politických stran a zájmových spolků. Poté přišla na řadu minuta ticha a čestná salva. V samotném závěru vzpomínkové slavnosti zazněla v provedení trubače Praporu SOS Falknov nad Ohří československá státní hymna.

Čestná jednotka i čestná stráž složená z habartovských policistů a členů historických spolků, která byla v současných i dobových uniformách přítomna po celou dobu trvání akce u pomníku, poté opustila svá místa a pietní akt tím byl u konce. Květinové dary však ještě po několik následujících dnů budou důkazem toho, že Habartov na své četníky nezapomíná.

Před nedávnou dobou prošel pomník po několika letech, kdy byl vystaven působení povětrnostních vlivů, zevrubnou a hloubkovou očistou a pietní místo bylo osazeno reflektory, které ho vždy po setmění nasvěcují. I tato drobnost se stala součástí připomínek 80. výročí. Další akce se pak uskuteční 13. září v budově místního muzea.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků