Hlavní obsah
Foto: Archiv Národní klastrové asociace

Genderové audity probíhající v klastrech podpoří využití kreativních a inovačních schopností žen 

V členských firmách moravskoslezských klastrů byly zahájeny genderové audity, které jsou součástí projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech. Nositelem tohoto projektu, spolufinancovaného z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, je Národní klastrová asociace.

Foto: Archiv Národní klastrové asociace
Genderové audity probíhající v klastrech podpoří využití kreativních a inovačních schopností žen 

Téma rovných příležitostí, včetně genderové rovnosti, je v současné době stále více aktuální a rozhodně přitom nejde o prosazování padesátiprocentního podílu počtu žen ve firmách, jak se snad někteří mohou domnívat. Není to tak ani u zmíněného projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech, jenž je zaměřen na podporu genderové rovnosti, jako motoru tvořivosti a inovací v podnikání, a posílení povědomí o přínosech zapojení žen v inovačních procesech členských firmem moravskoslezských klastrů.

„Genderové audity zatím v České republice nejsou běžnou záležitostí. Dá se říct, že se o ně zajímají především osvícené společnosti, které si uvědomují, že takový krok může posílit jejich image, prospět jim v dalším rozvoji a v důsledku může být i jejich potenciální konkurenční výhodou,” konstatuje genderový auditor Radim Misiaček ze společnosti RADDIT consulting.

Auditorka Ivana Mariánková z organizace Eko-info centrum doplňuje, že i vedení společností, které se zajímají o rovné příležitosti, bývá často přesvědčeno, že v jejich firmě panuje genderová rovnost, protože přibližně polovinu zaměstnanců tvoří muži a polovinu ženy.

„Ale o tom genderová rovnost není. Ta spočívá v obsazování jednotlivých pozic ve firmě lidmi, kteří se na jejich vykonávání nejvíce hodí, a to bez ohledu například na pohlaví. A vzhledem k nastaveným podmínkám se do vhodné pozice mohou dostat, aniž by předem rozhodovalo, zda se jedná o ženy či muže,” vysvětluje auditorka.

Pro co největší objektivitu provedení i výsledků pilotních genderových auditů bylo optimální do nich zapojit tři společnosti ze tří různých klastrů v Moravskoslezském kraji, což se podařilo. Auditem právě procházejí společnosti PRO NORTH CZECH z Moravskoslezského automobilového klastru, NAM system z IT Clusteru a Osoblažský cech z Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

„Respektování doporučení těchto auditů povede kromě jiného k posílení inovačního potenciálu klastrů," uvedla prezidentka Národní klastrové asociace (NCA) Pavla Břusková s tím, že audity by měly poskytnout zprávu o tom, jak je v členských firmách klastrů využíván potenciál rovných příležitostí žen a mužů ke zvýšení inovací.

„Podstatná budou nejen doporučení z genderových auditů, ale i spolupráce s manažery klastrů, kteří tato doporučení zapracují do rozvojové strategie klastrů,” pokračuje Pavla Břusková a dodává, že s velmi otevřeným přístupem se zástupci NCA setkali u Moravskoslezského automobilového klastru, nositele ocenění Zlatý klastr 2014. 

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků