Hlavní obsah
Děti z Mateřské školy Větrná v Českých Budějovicích na návštěvě u svých sousedů v Domě pro seniory Máj. Foto: Petr Pokorný

Děti z Větrné se pravidelně setkávají se seniory ze sousedství

Budování úcty a respektu ke stáří a posilování významu mezigeneračního soužití. To jsou základní cíle, jejichž dosažení si slibují pedagogové Mateřské školy (MŠ) Větrná od pravidelného setkávání dětí se svými sousedy „v ulici“, obyvateli českobudějovického Domova pro seniory (DS) Máj.

Děti z Mateřské školy Větrná v Českých Budějovicích na návštěvě u svých sousedů v Domě pro seniory Máj. Foto: Petr Pokorný
Děti z Větrné se pravidelně setkávají se seniory ze sousedství

V rámci nového výchovného programu školky se mají děti naučit lépe komunikovat s touto zcela věkově odlišnou společenskou skupinou.

„Spolupráci s Domovem pro seniory Máj jsme navázali loni v prosinci, kdy jeho obyvatele navštívily děti ze třídy U Včeliček. Šlo o společné zpívání vánočních koled a zdobení perníčků. Další návštěva, tentokrát třídy U Ježečků, se uskutečnila letos 10. dubna. Děti seniorům zarecitovaly třídní básničku, zazpívaly, zatančily a pak se všichni společně věnovali výrobě velikonočních ozdob,“ uvedla zástupkyně ředitelky MŠ Větrná v Českých Budějovicích Jana Vostoupalová.

Po krátkém prvotním ostychu se děti rychle „otřepaly“ a spontánně rozpovídaly. Ke konci návštěvy již se seniory hovořily zcela uvolněně o všem možném i „nemožném“. Zábava ve společenské místnosti rozhodně nevázla.

„Prarodiče, tedy babičky a dědečkové, už bohužel léta nefungují v rodinách tak, jak bývalo zvykem. A to přesto, že historicky se vztah dětí a seniorů osvědčil jako oboustranně velmi přínosný. Zejména proto máme zájem na tom, aby se nevytrácela přirozená generační vazba mezi dětmi a seniory,“ konstatovala Vostoupalová.

V řadě rodin jsou prarodiče příliš mladí, ještě pracují a vnoučatům se věnují jen výjimečně. Nebo už prostě nejsou či bydlí daleko. V každém případě se kontakty dětí a seniorů často omezují na krátké rodinné návštěvy, což se týká především seniorů žijících v domovech se sociálními službami. Děti i senioři tak většinu času tráví odděleně ve svých věkově vymezených zařízeních (jesle, MŠ, ZŠ - seniorské domovy), tedy v jistém smyslu v generační izolaci mezi svými vrstevníky.

Senioři jsou přitom, i přes svá věková a zdravotní omezení, nedoceněným přínosem pro společnost především díky svým životním zkušenostem, nadhledu, historické paměti a morálním zásadám. Děti jim pak svou bezprostředností a elánem přinášejí radost, vytržení ze všednosti a mají i pozitivní vliv na jejich psychiku.

„V pravidelných návštěvách našich babiček a dědečků ze sousedství chceme v budoucnu nejen pokračovat, ale spolupráci s DS Máj hodláme rozšířit také o návštěvy u nás. Především by šlo o setkání navazující na některou z našich akcí, jako je například Den dětí, Den rodiny a podobně,“ poznamenala v této souvislosti ředitelka MŠ Větrná Kamila Finková.

Mateřinka ve Větrné ulici, klidné lokalitě mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Máj a Šumava, je známá mimo jiné svým aktivním přístupem k zavádění nových metod výchovy a péče o nejmenší děti vycházejících z doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Díky úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci je jediným jihočeským vzdělávacím centrem, které v rámci projektu „Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy“, podpořeného EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, připravuje učitelky MŠ v celém regionu bezplatně na specifika péče o dvouleté děti.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků