Někdy slýcháme, že se původně duchovní význam Vánoc přesunul spíše ke konzumnímu pojetí. Přitom ale stačí málo a i vánoční odpad může být cenným zdrojem surovin pro druhotné využití. Ukažme si pár jednoduchých zásad, které pomohou negativní následky našeho veselí zmírnit a nám ve výsledku ušetří práci a přivodí dobrý pocit z nás samých.

Recyklovat můžeme v duchu cirkulární ekonomiky - tedy takřka vše. Zaměříme se na hlavní druhy tříděných odpadů – papír, plast, sklo, elektro odpad a bioodpad. Papír a plast jsou součástí naprosté většiny obalového materiálu, proto je ho nejvíce.

Propracovaná síť třídění k recyklaci přímo vybízí, stačí jen dodržovat základní principy:

  • Zbytečně obalový materiál nevymývat saponáty, stačí dát do odpadu bez větších zbytků.
  • Plast zmačkat, aby se jej do kontejnerů vešlo co nejvíce.
  • Krabice a objemné obaly z papíru také sešlapat, aby zabíraly menší objem v kontejneru.
  • Respektovat přesné rozdělení kontejnerů dle typu odpadu, aby se zbytečně neznehodnotil.

Papír: Do modrých kontejnerů patří balicí papír, krabice, kancelářský papír i tisk. Pozor – plata od vajec, ruličky od toaletního papíru a utěrek a již několikrát recyklovaný papír – to vše dejte raději do směsného odpadu anebo na kompost.

Plasty: Obvykle třídíme do žlutých kontejnerů, popř. svozovým sběrem. Nejcennějším druhem plastu určeným k vytřídění jsou PET lahve, které obsahují nejvíce kvalitního PETu k dalšímu zpracování. PET je 100% recyklovatelný a velmi ceněný materiál pro výrobu mnoha dalších produktů, jako jsou flísové bundy, výplně do spacáků, koberce apod. Dále do žlutých kontejnerů patří veškeré další plastové obaly (s žíravinami dbejte na správné propláchnutí), plastové ozdoby a jednorázové plastové nádobí z párty.

Sklo: Třídíme většinou na čiré a barevné, podle toho mají svůj kontejner – zelený (barevné sklo a výplňové sklo) a bílý (čiré). Tam, kde se bílé sklo nezpracovává, najdete pouze kontejnery na barevné a můžete do něj házet i nebarevné. Sklo je velmi výhodná surovina k recyklaci – kvalita skla se použitím recyklátu téměř nesnižuje a do výrobní směsi lze přidávat až 80 % střepů z vytříděného odpadu.

Vánoce se nesou ve znamení světýlek, ozdob, přístrojů, hraček na ovládání a podobných „hýbátek“. Jejich nedílnou součástí bývají často baterie.

Elektroodpad - je nejrychleji rostoucím odpadem - ze všech elektrozařízení uvedených na trh se zpětně odevzdá v průměru přes 30 %, podle statistiky vyprodukuje občan EU průměrně 17-20 kg elektroodpadu ročně. Veškerý elektroodpad je nutné vhazovat pouze do speciálních kontejnerů, není možné ho 100% zrecyklovat, je ale cenným zdrojem některých jinak velmi obtížně dostupných surovin.

Co se stromečkem? 

Aby ten váš skončil smysluplně, např. v kompostárně nebo u zvířat v zoo, je nutné jej dokonale odstrojit a položit vedle popelnic.