Stát se Ježíškem u těchto rodin může kdokoli. Stačí dětem koupit buď přímo jejich vysněný dárek, nebo je podpořit finančně úhradou zájmových kroužků, letních pobytů (tábory, pobyty u moře apod.), školních aktivit (výlety, ŠVP).

Mnoho dětí potřebuje rovněž peníze na léky, obědy, svačinky, školné apod. Celá zaslaná finanční pomoc putuje dítěti, které chcete podpořit.

V případě zájmu vám dítě, kterému jste pomohli, pošle jako poděkování obrázek, fotografii, dopis apod.

Přání jednotlivých dětí, včetně jejich kratičkých příběhů, naleznete na:

http://jezisek.zajiceknakoni.cz