Program začne v 16.30 na náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě. Podobně jako v předešlých letech, i v letošním roce bude samotné rozsvícení doprovázeno hudebním programem.

Kromě Hudby Hradní stráže vystoupí i dětský pěvecký sbor Rolnička Praha pod vedením sbormistra Karla Virglera a zpěvačka Iva Marešová. Programem budou provázet moderátoři TV Prima Klára Doležalová a Karel Voříšek.

Záštitu nad sbírkou i letos převzala manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová. Pokračuje tak v tradici vánočních sbírek ve prospěch SOS dětských vesniček, kterou založila už v roce 1968 Irena Svobodová, manželka tehdejšího prezidenta Ludvíka Svobody, a po revoluci obnovila Olga Havlová.

Tradice,  jež vznikla za první republiky

Zrod tradice vánočních sbírek na pomoc opuštěným dětem spadá do roku 1924, kdy se díky spisovateli a novináři Rudolfu Těsnohlídkovi rozzářil na brněnském náměstí Svobody první vánoční strom republiky. O rok později se ke sbírce přidala také Praha, Bratislava a další města po celém Československu. Vánoční stromy republiky se staly tradicí, která byla následujícími politickými režimy třikrát zrušena.

Na Pražském hradě se první porevoluční strom se sbírkou ve prospěch SOS dětských vesniček rozzářil v roce 1992. Od té doby se v rozsvícení stromu a podpoře sbírky angažovaly Olga Havlová, Dagmar Havlová, Livia Klausová a Ivana Zemanová, které převzala záštitu nad sbírkou již počtvrté.