Každá adventní neděle má své označení. První je železná, následují bronzová, stříbrná a zlatá. Označení železné neděle ale s tradicí nemá nic společného, je uměle vytvořeno.

Advent by měl být správně dobou zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Tak jak tomu bylo u našich předků, kteří se po usilovné práci od jara do podzimu chystali na zimní odpočinek.

Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má různou podobu. Původně v katolických zemích měl věnec čtyři svíčky, z nichž tři byly fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání.

Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

Předvánoční shon

Dnešní hektická předvánoční doba klidu ale nedopřeje. Jsme rádi, když stihneme nakoupit všechny dárky, uklidit, napéct cukroví a připravit vánoční výzdobu.

Pro většinu žen je to jedno z nejnáročnějších období vůbec.