Nemá to co dělat s náboženstvím. Většina Čechů je bez vyznání, přesto je pro ně Ježíšek neohroženým králem tradičních křesťanských svátků. Konkurenci nemá pro dvě třetiny české populace.

Podle průzkumu společnosti Sanep bude Ježíšek na Štědrý večer nadělovat dárky v 64,7 % českých domácnostech. Oproti tomu hojně reklamně a produktově propagovaný Santa Claus o letošních Vánocích nadělí dárky 0,5 % českých rodin a Děda Mráz 0,3 % veřejnosti.

 Letošní razítko Ježíškovy pošty

Takto je Ježíšek vypodobněn na letošním razítku Ježíškovy pošty na Božím Daru.

FOTO: Infocentrum Boží Dar

Vánoční svátky vnímá i přes předvánoční shon jako období klidu a pohody 30,2 % veřejnosti. Jako radost pro děti pak 16,2 % dotázaných. Tradiční křesťanské hodnoty a symboliku oslavuje o vánočních svátcích 16,1 % dotázaných.

Pro 13,8 % respondentů Vánoce představují příležitost k rodinnému setkání. Ovšem pouze jako chaos a stres vnímá Vánoce 11,5 % dotázaných a jako nákupy dárků a předvánoční shon 8,5 % respondentů.

Přestože si většina domácí populace spojuje vánoční svátky s Ježíškem, v souhrnu se 81,8 % veřejnosti domnívá, že Vánoce jsou již spíše komerční událostí než právě křesťanským svátkem. K tomuto většinovému názoru nepochybně přispívá obchodně konzumní předvánoční atmosféra, která jednoznačně převyšuje onu duchovní rovinu.