Většina Čechů tráví Vánoce doma v rodinném kruhu. Podle průzkumu agentury STEM/MARK tak činí až 96 % lidí. Je to určitě i proto, že Vánoce patří k nejvíce prožívaným a připravovaným svátkům v roce. Jen stěží si je představíme bez stromečku, cukroví, kapra, bramborového salátu, koled a našich nejbližších.

Ačkoli v posledních letech ovlivnila především výzdobu vlna zahraničních trendů, tradiční symboly Vánoc a vánoční zvyky zapomenuty nebyly. Zase si k nim hledáme cestu.

Podle zmiňovaného průzkumu si Češi nejvíce cení společné vánoční večeře. Na druhém místě se umístily dárky pod stromečkem a třetí příčku obsadilo pečení vánočního cukroví.

Mezi další oblíbené zvyklosti patří čekání na zlaté prasátko, tedy půst, stavění  betléma, krájení jablíčka, rozsvícená hvězda v okně, společná návštěva půlnoční mše, nebo ukrývání rybích šupin pod ubrus, či talíř. Konkrétně zavěšení hvězdy do okna patří pro necelých 60 % domácností mezi nejčastější vánoční aktivity.

Vánoční hvězda

Vánoční hvězda patří k tradicím.

FOTO: Orion