"Umělecké poklady, které vlastní Národní galerie nebo Moravská galerie, jsou tím nejušlechtilejším důkazem tvůrčích schopností a umu lidí, kteří žili v této zemi o mnoho generací před námi. Jsem rád, že o ně mají zájem renomované zahraniční galerie, aby je prezentovaly na výstavách. Pobuřuje mě ale, když se obrazy a sochy stanou bezohledným rukojmím, jak nám na jaře předvedla firma Diag Human, která zabavením kubistických děl Filly, Beneše a Gutfreunda na výstavě ve Vídni řešila svoje pohledávky vůči České republice. Přál bych si, aby mezi dravými podnikateli v prosazování jejich velmi osobních cílů bylo méně kulturních barbarů a víc civilizovaných gentlemanů". Peter Kováč

Peter Kováč

Peter Kováč

FOTO: archív Právo

Karel Srp: Václav Boštík

Karel Srp: Václav Boštík

FOTO: archív

Sklenářova galerie v Praze vydala monografii malíře Václava Boštíka, která potěší zájemce o moderní umění. Kromě abstraktní tvorby je dobrá polovina věnována málo známé realistické Boštíkově tvorbě, jeho cyklu krajin, mraků nebo lebek. Jedna z nejšpičkovějších výtvarných monografií, jaká kdy v Evropě vyšla. Text napsal historik umění Karel Srp. (Galerie Sklenář, 488 stran, 2490 Kč)

Karel Holub: Umění a gastronomie

Karel Holub: Umění a gastronomie

FOTO: archív

Ojedinělá a exkluzivní kniha o vztahu mezi výtvarným uměním a gastronomií. Historik umění Karel Holub tu zmapoval téma hostin a jídla, jak se objevuje v obrazech od starého Egypta až po americký pop-art. Zajímavý text a skvělé reprodukce. Knihu, na jakou by si trouflo jen velké světové nakladatelství, vydal Karel Holub vlastním nákladem. (Ars Bohemica – Karel Holub, 492 stran, 2350 Kč)

Jiří Kuthan a Jan Royt: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Jiří Kuthan a Jan Royt: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

FOTO: archív

Obsáhlou knihu Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha napsali historikové umění Jiří Kuthan a Jan Royt a oba se soustředili zejména na dějiny katedrály v době gotiky a renesance i na přehled cenných sochařských a malířských památek spojených s touto stavbou. Unikátní je soubor fotografií, které byly udělány po restaurování naší nejslavnější katedrály. (Nakladatelství Lidové noviny, 704 stran, 1399 Kč)

Ivo Purš a Vladimír Karpenko: Alchymie a Rudolf II.

Ivo Purš a Vladimír Karpenko: Alchymie a Rudolf II.

FOTO: archív

Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, tak zní podtitul knihy Alchymie a Rudolf II. Není to žádný esoterický pohled na svět rudolfínské Prahy, ale velmi seriózní pohled na práci alchymistů, kteří se usilovně snažili o hlubší pochopení tajů světa a vesmíru. Kniha nabízí dosud neznámý pohled na dobu císaře Rudolfa II. (Artefactum, 840 stran, 1199 Kč)

Ars Sacra

Ars Sacra

FOTO: archív

Jedenáct kilogramů váží kniha Ars Sacra, která představuje bibli křesťanského umění od jeho počátků až do dneška. V českém překladu ji vydal Slovart a celé kouzlo spočívá v nádherných celostránkových reprodukcích, kde nechybí sochy Michelangela, obrazy Dürera, secesní katedrála Gaudího i vitráže Chagalla. Kniha nabízí jedinečnou podívanou. (Slovart, 800 stran, 4999 Kč)