"Umělecké poklady, které vlastní Národní galerie nebo Moravská galerie, jsou tím nejušlechtilejším důkazem tvůrčích schopností a umu lidí, kteří žili v této zemi o mnoho generací před námi. Jsem rád, že o ně mají zájem renomované zahraniční galerie, aby je prezentovaly na výstavách. Pobuřuje mě ale, když se obrazy a sochy stanou bezohledným rukojmím, jak nám na jaře předvedla firma Diag Human, která zabavením kubistických děl Filly, Beneše a Gutfreunda na výstavě ve Vídni řešila svoje pohledávky vůči České republice. Přál bych si, aby mezi dravými podnikateli v prosazování jejich velmi osobních cílů bylo méně kulturních barbarů a víc civilizovaných gentlemanů". Peter Kováč

Karel Srp: Václav Boštík

Sklenářova galerie v Praze vydala monografii malíře Václava Boštíka, která potěší zájemce o moderní umění. Kromě abstraktní tvorby je dobrá polovina věnována málo známé realistické Boštíkově tvorbě, jeho cyklu krajin, mraků nebo lebek. Jedna z nejšpičkovějších výtvarných monografií, jaká kdy v Evropě vyšla. Text napsal historik umění Karel Srp. (Galerie Sklenář, 488 stran, 2490 Kč)

Karel Holub: Umění a gastronomie

Ojedinělá a exkluzivní kniha o vztahu mezi výtvarným uměním a gastronomií. Historik umění Karel Holub tu zmapoval téma hostin a jídla, jak se objevuje v obrazech od starého Egypta až po americký pop-art. Zajímavý text a skvělé reprodukce. Knihu, na jakou by si trouflo jen velké světové nakladatelství, vydal Karel Holub vlastním nákladem. (Ars Bohemica – Karel Holub, 492 stran, 2350 Kč)

Jiří Kuthan a Jan Royt: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Obsáhlou knihu Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha napsali historikové umění Jiří Kuthan a Jan Royt a oba se soustředili zejména na dějiny katedrály v době gotiky a renesance i na přehled cenných sochařských a malířských památek spojených s touto stavbou. Unikátní je soubor fotografií, které byly udělány po restaurování naší nejslavnější katedrály. (Nakladatelství Lidové noviny, 704 stran, 1399 Kč)

Ivo Purš a Vladimír Karpenko: Alchymie a Rudolf II.

Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, tak zní podtitul knihy Alchymie a Rudolf II. Není to žádný esoterický pohled na svět rudolfínské Prahy, ale velmi seriózní pohled na práci alchymistů, kteří se usilovně snažili o hlubší pochopení tajů světa a vesmíru. Kniha nabízí dosud neznámý pohled na dobu císaře Rudolfa II. (Artefactum, 840 stran, 1199 Kč)

Ars Sacra

Jedenáct kilogramů váží kniha Ars Sacra, která představuje bibli křesťanského umění od jeho počátků až do dneška. V českém překladu ji vydal Slovart a celé kouzlo spočívá v nádherných celostránkových reprodukcích, kde nechybí sochy Michelangela, obrazy Dürera, secesní katedrála Gaudího i vitráže Chagalla. Kniha nabízí jedinečnou podívanou. (Slovart, 800 stran, 4999 Kč)