Za celou dobu se už pracovníci fondu postarali o desetitisíce opuštěných, zanedbaných a týraných dětí. V 32 Klokáncích, které FOD má, se za celou éru řešilo na 46 000 případů ohrožených dětí. V azylových domech pro rodiny s dětmi našlo i se svými rodiči útočiště již téměř dva tisíce dětí a Klokánky připravily přechodné rodinné zázemí již čtyřem tisícům dětem. Díky Fondu ohrožených dětí získalo náhradní rodiče více než 700 převážně obtížně umístitelných dětí.

Kvůli omezeným kapacitám však musel v loňském roce FOD odmítnout 961 žádostí o umístění a letos je situace podle ředitelky FOD Marie Vodičkové obdobná.

„Nesmírně si vážíme každého příspěvku, protože bez této sbírky bychom nebyli schopni v naší činnosti pokračovat. Státní dotace a příspěvky pokrývají jen dvě třetiny našich nezbytných výdajů. Bez té zbývající třetiny bychom nemohli provozovat Klokánky ani azylové domy. Jsme vděčni za každou desetikorunu. Za každý příspěvek moc děkujeme,“ prohlásila Vodičková.

Na podporu fondu lze přispět prostřednictvím předtištěných složenek, které FOD rozeslal do schránek domácností a firem, nebo na bankovní účet: 30 55 103/300, případně zasláním dárcovské sms ve tvaru: DMS FODKLOKANEK na číslo 87777.