Každý dopis ve schránce dostane číslo, aby se žádný neztratil, řekla novinářům Martina Jandlová z brněnského biskupství.

Zajímavostí je to, že všechny dopisy skončí zakopány v zemi na kněžském hřbitově ve Křtinách. Jde o inspiraci starobylými zvyky. "V Jeruzalémě také chrámoví služebníci vybírají papírky s modlitbami ze škvír ve Zdi nářků a pohřbívají je. Je to starozákonní zvyk. Díky jeho dodržování se nám zachovaly vzácné biblické svitky z prvních staletí," uvedl křtinský farář Jan Peňáz.

Takzvaná Ježíškova pošta v Česku před Vánoci sídlí v Božím Daru v Krušných horách. Letos obdržela asi půl tuny dopisů s prosbami o dárky a opatřila je příležitostným razítkem. Křtinská schránka v kufru umístěném u betléma v kostele zatím zdaleka nezaznamenává takový zájem. Dosud obsahuje několik děkovných dopisů a jsou v ní také papírové vlaštovky s modlitbami, které napsaly děti letos při květnové Noci kostelů.

Podle křtinského faráře je třeba nejen prosit, ale také děkovat, a to nejen za vánoční nadílku, ale i za jiné, nejen hmotné dary. "Děkovat mohou a mají děti i dospělí. Dopisy vkládejte zalepené, nikdo je nebude otvírat," vzkázal Peňáz.