Přestože Egypt je fakticky muslimskou zemí, Vánoce – čas Kristova narození – se tu přece jen slaví. A to v koptském společenství, které je nevelkou křesťanskou enklávou takříkajíc v islámském obležení.

Koptové, tedy Egypťané, jejichž předkové v prvních staletích našeho letopočtu přijali křesťanství, oslavují příchod Spasitele 29. dne koptského měsíce Khiakh. Ten vychází podle původního gregoriánského kalendáře na 7. leden.

Ke koptským Vánocům patří pečivo zvané „zalabya“ a pokrm z ryb řečený „bouri“.

Po půlnoční se jde na hostinu

Zcela neodmyslitelnou součástí svátku je pak půlnoční bohoslužba, kterou celebruje koptský kněz. Po ní následuje bohatá slavnostní hostina, na které nesmějí chybět sladké oplatky „kakh“ se symbolem křesťanského kříže.

Jakmile tato hostina skončí, začne pro Kopty přísný půst trvající čtyřicet dnů.

A jen pro přesnost – 7. leden je v Egyptě, pro mnohé z nás možná trochu překvapivě, oficiálním svátečním dnem.