Tato předvánoční aktivita vznikla díky charitativní organizaci Samaritan’s Purse. Ta dbá o to, aby zajistila Vánoce i dětem v zemích třetího světa. Spolu s dárky jim také předá i příběh o Ježíšovi.

Lidé krabice od bot plní hračkami, sladkostmi, které se nerozpouštějí teplem, oblečením, školními a hygienickými potřebami, které následně zabalí a odnesou do lokálních sběrných center.

Charitativní akce Operation Christmas Child začala v roce 1993. Jen v roce 2008 se podařilo sesbírat téměř 8 milionů krabic, které doputovaly k dětem v chudých částech světa.

Krabice od bot, plné hraček a předmětů denní potřeby, proudí do sběrných center nejen v USA, ale také například ve Velké Británii, Kanadě, Německu, Austrálii, Nizozemsku, Irsku či Finsku.
Každý rok jsou pak přepraveny do zemí třetího světa, kde jsou rozdělovány chudým dětem.